LEUS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Financial.
Related to LEUS: lues, ileus, LEUSD, lieus, leis
AcronymDefinition
LEUSLower Extremity Venous Ultrasonography