LHDT

AcronymDefinition
LHDTLight-Heavy Duty Truck
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Trwy ddulliau drama, cerddoriaeth ac animeiddiadau, bydd Ymbarel yn adlewyrchu gwir brofiadau pobl ifanc a materion LHDT. Pedwar o wynebau ifanc fydd yn cyflwyno'r gyfres, gyda sawl un ohonynt yn perthyn i'r gymuned LHDT.
Bwriad y prosiect yw cynyddu gwelededd a phresenoldeb materion LHDT ynghyd a chodi ymwybyddiaeth a chynrychiolaeth mewn rhwydweithiau a gofodau lle caiff y Gymraeg ei defnyddio.
Mae grwp llywio o'r gymuned LHDT yng Nghymru wedi bod yn arwain ar y gwaith o greu rhaglen Mas ar y Maes, ac meddai Cadeirydd y grwp, Adam Price: "Mae 'na ddegau o filoedd o siaradwyr Cymraeg sydd yn hoyw, lesbiaidd, deurywiol a thraws - ac eto prin mae eu cyfraniad wedi cael ei ddathlu o fewn ein diwylliant hyd yma.
Pwrpas Mas ar y Maes felly yw meithrin ymwybyddiaeth a dathlu'r profiad LHDT drwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddod a'r ddwy gymuned ynghyd.
Rydym yn hynod o gyffrous felly drwy gydweithio agos rhwng Stonewall Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol i fedru cyflwyno rhaglen amrywiol a chynhwysfawr o weithgareddau fel rhan o wyl LHDT gyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol.
Ychwanegodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: "Yn Stonewall Cymru rydym yn clywed trwy'r amser gan bobl LHDT Cymraeg eu hiaith, yn ogystal a'u rhieni, athrawon a chynghreiriaid.
Mae'r Eisteddfod yn croesawu'r bartneriaeth hon gyda Stonewall Cymru a'r gymuned LHDT.