LIEG


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
LIEGLong Island Entrepreneurs Group, Inc. (New York)
References in periodicals archive ?
Ek dink ek het 'n lieg gelewe saamgestel in stories .
This work partially constitutes the Masters of Science Thesis of Katie Lynn Lieg at the University of Wisconsin-Madison, in the Mechanical Engineering Department.
En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Informacion Estadistica y Geografica (LIEG), el INEGI debe coordinar la generacion de informacion geografica para integrarla al Sistema Nacional de Informacion Geografica (SNIG), asimismo el parrafo segundo del articulo 50 del reglamento de la LIEG establece que "La Secretaria llevara un registro detallado con anotacion de los datos concernientes al nombre o denominacion de los solicitantes, fecha de presentacion, naturaleza y objetivos de las solicitudes y autorizaciones concedidas para la toma de fotografias aereas o para la realizacion de estudios y exploraciones geograficas".
Nee, eerder lieg en skurwe rympies maak oor snaakse goed wat ander siele raak .
Ek kom ingetolbos en ek gaan le met my dik lyf op die spykerbed, en terwyl ek Minora-blades sluk--144 blades, ja, 144, 'n hele gros, ek lieg nie, spring my dogtertjie met 'n volstruisveer skipping rope en 'n pienk tu-tu op my maag
Reeds in die titel op die voorblad, Ware stories uit die Kalahari, kom die teenstrydigheid na vore, deurdat die woord lieg tussen ware en stoffes ingevoeg word.
Hulle het leer lieg, daarvan begin hou om te lieg en hulle het die bekoring van valsheid ontdek.
Maar my gewete het my aangekla dat ek besig was om te lieg en my sodoende bewaar en na die regte pad teruggelei.
Jou buurman, die boom wat steeds wieg om dag na dag rustig te groet, kan nie lieg.
Als de mensen zeggen dat ik lieg, dan zeg ik: dit is de waarheid
Kannemeyer (1986: 417-418) skryf: "Dit het haar, soos sy dit later sou stel, finaal bevry van die 'koninklike digterskap' en haar geleer om as digter sluwer te werk te gaan: om alles te lees en te ervaar ter wille van die digterskap, om te verwring en te lieg ter wille van 'n beter en effektiewe segging.
The company has been chosen to complete a project evaluation report for the Maricunga lithium project in Chile that LIEG is looking to acquire.