LIFFT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia.
AcronymDefinition
LIFFTLow-Income Families Fighting Together
References in periodicals archive ?
Lifft is also a member of the National Consortium of UK Sling Manufacturers, which has compiled advice for the best use of a sling - T.
Miami Workers Center and LIFFT have made the fight against these privatization plans a principal campaign for over a year.
Wrth i fwy a mwy o lysiau a ffrwythau gael eu cario yma o bedwar ban byd, mae hyn yn rhoi cyfle i anifeiliaid bach gael lifft reit handi o'r naill gyfandir i'r llall.
Pan fyddwn i'n ffonio Mam i ofyn am lifft, "Hitchia
Mewn pennod arbennig o Y Lifft ar Ddydd Nadolig, actorion y gyfres Gwaith Cartref fydd yn mentro i mewn i'r Lifft.
Pobol y Cwm (S4C, 8pm) Mae Hywel a Ffion yn ffraeo wedi iddi roi lifft i Rhys o'r ysgol.