LITR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
LITRLow-Intensity Test Reactor (Oak Ridge National Laboratory; Oak Ridge, TN)
LITRLondon Institute of Technology and Research (est. 1987; London, England, UK)
LITRLow Cost Indirect Fire Training Round
References in periodicals archive ?
NADPH binding domain residues (Tyr221, Arg222, Arg228/229, Tyr198, Ile199, Met333, Ala365 and Glu202/203) found in LiTR and TcTR well-preserved in the LmTR.
Yna eu berwi hefo'r blodau mewn litr o ddE[acute accent]r am 15 munud.
blp(Sh: C/o Intake Chamber, C/o Rcc Storage Tank 41000 Litr,c/o Storage Tank 56000 Litr, C/o Rcc Storage Tank 37500 Litr and L/j and Testing of Distribution System of Various Diameter).
Yn ystod y dyddiau diwethaf mae Tesco wedi cyhoeddi ei bod yn mynd i wneud yr un peth a llaeth sy'n mynd at gynhyrchu caws ac wedi addo i dalu eu cynhyrchwyr bron 30c y litr - sydd ymhell dros bris cyfartaledd.
Mae un a gradd o Goleg y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin ond methu a chael gwaith, un arall yn yfed hyd at 12 litr o seidr y diwrnod gan nad oes dim arall ganddo i'w wneud ar ol methu a chael gwaith, ac un arall wedi gorfod symud i lety argyfwng.
Rai blynyddoedd yn ol roedd pob fferm yn godro gwartheg,ond ganmae rhwng 14-17 ceiniog y litr ydyw'r tal am lefrith mae llawer ffermwr wedi troi at ddefaid mewn anobaith llwyr.
Tenders are invited for Supply of deep freezer-40 (180 litr
Ers Awst 2012 mae 85% y cynhyrchwyr wedi gadael y diwydiant llaeth gyda rhagolygon y gwelir rhagor yn bwriadu rhoi'r gorau iddi eleni gan fod pris llaeth wedi gostwng 15c y litr a rhagor i rai cynhyrchwyr o fewn 12 mis.
O, ac os oes gynnoch chi hen biano a'r nodau wedi mynd braidd yn felyn, cymysgwch 50g o soda pobi efo litr o ddwr cynnes a defnyddio cadach i'w glanhau.
Dyma sydd i gyfri ar hyn o bryd am y ffaith fod cymaint a 10c y litr o wahaniaeth rhwng y pris mae'r ffermwr yn ei dderbyn gan wahanol gwmniau.
Yn ddirybudd, cwympodd y pris gymaint a thair ceiniog y litr i rai cynhyrchwyr.
Tenders are invited for Supply Of Hanging Bins Capacity 100 Litr .