LIWT

AcronymDefinition
LIWTLenox Institute of Water Technology
LIWTLimited Intra-Word Transition
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Meddai: "Mi wnaethon ni gychwyn 20 mlynedd yn ol gan gynnig gwersi un i un ac erbyn hyn mae gennym dros 40 o diwtoriaid yn gweithio ar eu liwt eu hunain.
Mae Ifan wedi dangos mai nid disgwyl am nawdd o'r llywodraeth sydd ei angen, ond mynd ati i weithredu ar eich liwt eich hun.
Pobl oedd y rhain nad oeddynt yn disgwyl dim oddi wrth neb wrth fwrw iddi ar ei liwt eu hunain.
Yn ol Frank roedd rhai o weithwyr Ynys Mon yn eitha drwgdybys o weithwyr o rannau eraill o Gymru a dyma un ysgogiad i Owen Jones fentro ar liwt ei hun.
Gan 'mod i'n gweithio ar fy liwt fy hun, fydda i'n aml yn gofyn i mi fy hun ar gyfnodau tawel beth faswn i'n ei wneud ar wah--n i ganu?
Ac eto, ella mai bod yn falch y dylem ni fod y cyw yma wedi llwyddo i adael y nyth a dechrau byw ar ei liwt ei hun.
Daw rhai ar ei gwahoddiad, eraill ar eu liwt eu hunain, ond mae yna syrpreis annisgwyl yn aros am un.
Ond yn awr, yn sgil nawdd sy'n werth bron pounds 200,000, bydd 25 o bobl yn y gogledd yn gallu cymryd rhan mewn rhaglen awyr agored a fydd yn agor llwybr iddyn nhw at yrfa fel arweinyddion mynydd, fel hyfforddwyr cyflogedig neu fel hyfforddwyr ar eu liwt eu hunain ym maes canweio, caiacio, hwylio neu chwaraeon eira.
Wel mae Lowri Ann wedi mentro ar liwt ei hun i ddweud stori, y stori, drwy gyfrwng sioe lwyfan.
A na, dw i ddim yn disgwyl iddo ar ei liwt ei hun wneud y cyfan ond diwedd annwyl, sawl degawd o reoli Cymru sydd eisiau ar y Blaid Lafur i wneud pethau'n well?
Ond mae'n amhosib gweithio'n llawn amser - wel, gweithio ar fy liwt fy hun yn gwneud hanner dwsin o swyddi ta (i ffwrdd o nghartre y rhan fwya o'r amser) a gwneud jam.
Byw a thrafaelio ar liwt eu hunain yn unol a'a'r rhaglen o gyfarwyddyd yn yr is-ymenydd.