LLAW

AcronymDefinition
LLAWLaw Librarians Association of Wisconsin, Inc.
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ar y llaw arall, mae yna deimlad efo'r hyn sy'n digwydd yn gyfansoddiadol, ac mewn perthynas ag Ewrop, y gallwn fod yn dyst i Alban annibynnol ac Iwerddon unedig.
Ar y llaw arall fe wnaeth Nathan Brew fy synnu i gan ei fod ofn anifeiliaid!
"Hoffem ddiolch i Gafael Llaw a'r gymuned am eu rhoddion hael sydd wedi'n galluogi i gael gweledigaeth o sut rydym yn dymuno datblygu'r ward i ofalu am blant yng ngogledd Cymru.
Pa un ai a ydych yn athrylith coginio neu'n meddu ar ddawn i dyfu pethau, neu a llaw fedrus gydag edau a nodwydd, yn hoff o dynnu lluniau neu osod blodau, ceir amrywiaeth, gan gynnwys cystadlaethau i blant.
Gyda llaw, mae'r fan hon yn lle da i wylio llamhidyddion ac mi ddaw'r morloi i'r lan er mwyn i'r benywod fwrw'u lloi ym mis Medi a gwybod eu bod yn ddiogel yn rhai o'r traethau a'r ogofau mwyaf anhygyrch ar hyd yr arfordir hwn.
Ar y llaw arall, mae'r ail gwpwl Dylan Huw Richards a Sara Mair Evans o Frynaman yn cyfadde' eu bod a diddordebau hollol wahanol.
Dw i hefyd yn ymwybodol iawn pa mor anodd mae'n gallu bod i gael y balans rhwng cynnig help llaw i rywun heb wneud pethau drostyn nhw a dod drosodd yn nawddoglyd," meddai Gareth.
Traeth Beddmanarch ydi'r enw ar yr ehangder yma o fwd a thywod oedd ar fy llaw dde.
Roedd y cystadleuwyr hyn hefyd yn gorfod paratoi traethawd ar bwnc a roddwyd iddyn nhw o flaen llaw. Gyda chynrychiolaeth o bobl ifanc ar draws Prydain yn cystadlu, roedd yn ddigwyddiad cyffrous iawn, gyda stondinau masnach di-ri yn mynd yno ar gyfer manteisio ar y cyfle i gael eu clywed gan y bobl ifanc.
Gyda llaw rwyf innau'n cofio sefyll ar y bont ym Malltraeth yn gwylio dynion yn dal lledod yn yr afon, nid hefo'u traed ond hefo picwarch.
Adre a fi a llwyddo i'w danio - a strimio, nes i mraich i ddechrau crynu a fy llaw ddechrau cyffio.
I MI, pleser pur yw cael bwyta llond plat o gynnyrch ffres, gan wybod ei fod ond wedi teithio ychydig filltiroedd cyn cyrraedd y bwrdd, law yn llaw a gwybod fy mod wedi cefnogi amaethwyr yr ardal.