LLEF

AcronymDefinition
LLEFLouisiana Lions Eye Foundation (Lions Clubs International; New Orleans, LA)
LLEFLive Longer Educational Foundation (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Y dynion wedi naddu eu henwau arni a nodau cyntaf y dn Llef hefyd.
Davies's later verse, especially in his volumes Yr Efrydd o Lyn Cynon (The Cripple from the Cynon Valley)(1961) and Y Tlws yn y Lotws (The Gem in the Lotus) (1971)--he published a final, less successful collection Llef (A Cry) in 1985--is remarkable for its wide learning and recondite allusions.
Lle gwir y telir talm dros gerddau, Lle teilwng llef telyn a phibau, Lle hynod hoywglod, hyglau--wasanaeth, Lle rhydd ffraeth digaeth, dogn hybarchau.
Roedd y bardd-bregethwr John Gwili Jenkins yn hiraethu am y gwanwyn yn ei emyn: 'Am wanwyn Duw dros anial gwyw dynolryw deffro'n llef.'
In truth, every County Championship match played by Glamorgan felt as if it was an international against England, an emotion reinforced on Saturday nights away from home when our physiotherapist John Evans would call for hush before quietly launching our chorus of mixed talent into Oes Gafr Eto, followed by a full choral programme before Don Shepherd led us mournfully into Llef before 'last orders' and stop-tap.
Away from home, with no Sunday play in those early days, he used to conduct our sing-song in the bar and signal the finale by instructing a barmaid to "fill'em up Missus", before floating out his quiet e-flat to pitch the last song, which was always the Welsh hymn tune Llef.
Llawenychwn heddiw, Dydd ei eni ef Brawd a chyfaill ffyddlon Wrendy ar ein llef.
Bum yn gobeithio y byddai rhywrai yn codi llef i'r hyn a honnir gan rai a ddigwyddodd yno ar ddiwedd y rhyfel cartref rhwng y Teigrod Tamil a lluoedd arfog y wlad, ac er ei fod flynyddoedd yn hwyr yn digwydd, gwell hwyr na hwyrach.
Mae'n gyfrol i rannu'r ing sy'n llethu ei nofel enwocach, Un Nos Ola Leuad, ac yn frith o gyfeiriadau at anhwylderau meddyliol, o afiechyd creulon ei fam a fu mewn cartref meddwl am 30 o flynyddoedd, i'r hyn a arweiniodd iddo yntau ysgrifennu "Llef un yn Llefain" ar gyfer Coron Eisteddfod 1962.
``Oherwydd ei beiddgarwch, ei hymdriniaeth eang, ei mynegiant hyderus a'i chrefft lwyr ragorol, barnwn yn gytun fod pryddest Llef yn ddi-os yn deilwng o'r Goron,a hynny mewn cystadleuaeth bur nodedig.''
Under the direction of John Jenkins, the choir's offerings covered the gamut of male choir works, including Welsh hymns Llef, spirituals such as Steal Away and Didn't My Lord Deliver Daniel, and Richter's impressive Creation.
Other favourites included Speed your Journey, Llef and Llanfair.