LLEI

AcronymDefinition
LLEILow-Loss Electron Imaging
References in periodicals archive ?
(16) LLEI 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Public de Radiodifusio i Televisio d'Ambit Autonomic, de Titularitat de la Generalitat [2016/5748): http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/19/pdf/2016_5748.pdf
El tercer capitulo tiene por objeto la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educacio.
100 dies despres de l'aprovacio de la llei contra la LGTBfobia la Generalitat encara no n'ha fet el desplegament.
Tout cela a coincide avec, d'un cote, une forte diminution des possibilites d'insertion dans le marche de l'economie informelle--comme cela avait ete le cas jusqu'alors--et de l'autre, la redaction de la Llei d'Acollida de Catalogne, approuvee en 2010, qui a provoque un debat public passionne sur le besoin de <<catalaniser>> la <<nouvelle>> immigration (Pujolar 2007).
(9) Ara.cat [En linea]: "Admesa a tramit la llei perque TV3 es pugui veure al Pais Valencia".
(51.) Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Sindic de Greuges [Act 24/2009, of December 23, on the Sindic de Greuges], arts.
Amb la practica dels Manaments de la llei de Deu per base i norma de tots els actes de la vida, no hi hauria perque legislar el treball del diumenge; no hi hauria perque reglamentar el treball de la dona [...]; no hi hauria perque tractar les hores i els preus dels jornals [...] mentres les associacions materialistes els porten a les vagues--que si son perjudicials pels patrons son indubtablement la ruina i la miseria de les classes pobres--els verdaders catolics, animats i beneits pel Sant Pare Lleo XIII [...] presenta [...] un veritable programa economic i social [...] on s'hi enclou la sintesi substancial i practica de les llegitimes reclamacions i necessitats de les classes treballadores.
BEST Buddies (BB) is keen to reach out to media students as they will be the organisation's future ambassadors to disseminate the accurate image of people with special needs, Llei Abu Alfain, managing director of (BB), has said.
Solana's choice of a crime narrative told by the killer herself can thus be read as key to her project of foregrounding the problem of heterosexual domestic violence, and then exploring what Lutz calls "the complexities of morality [and] honor" that arise when a mother understands that her daughter will be murdered unless she herself takes action, an issue in which the female reader may also feel personally implicated: "Cap llei benintencionada no podria protegir la Marta.
Analisi de la Llei 38/1995, de 12 de desembre, d'acces a la informacio en materia de medi ambient>>.
They carried out some key policies for the protection and use of Valencian in school and in the administration such as the Llei d'Us i Ernenyament del Valencia.