LLID

AcronymDefinition
LLIDLeichter Leben in Deutschland (German: Lighter Life in Germany; cookbook)
LLIDLogical Link Identifier
LLIDLoopback Location Identifier
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Afterwards, the OLT will send the REGISTER message that contains an LLID. This LLID serves as a unique identification value of ONU.
One LLID per ONU means that an LLID is allocated to the entire ONU.
Owain Sgiv, an officer for the Welsh language campaign group Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, explained: 'Roughly translated, llid y bledren dymchwelyd means bladder disease has returned.
Dros ganrif yn ddiweddarach cododd Llywelyn Fawr gastell ar yr un safle, ond fe'i chwalwyd ganddo yn fuan wedyn rhag ennyn llid brenin Lloegr.
endured h fthi d it endured three years of this, and it almost coalmost cos almost cost to t h co I llid th nd to the county court.
Mae Gwion yn mynd yn sal gyda firysau ac yn dal annwyd yn haws na'r rhan fwyaf ohonom ni yn y gaeaf oherwydd y problemau iechyd sydd ganddo ar ol iddo ddal llid yr ymennydd B ychydig wythnosau ar ol iddo gael ei eni.
Mae gwrthfiotig yn arf pwysig i feddygon a staff proffesiynol gofal iechyd i helpu i drin heintiau bacteriol difrifol, megis niwmonia, llid yr ymennydd meningococcal a sepsis a cheisio cadw heintiau draw yn ystod cemotherapi, toriadau cesaraidd a llawdriniaethau eraill.
Winner on the day was Llid Angharad Jones from Llanrug, a pupil at Ysgol Brynrefail.
Doedd y carchar na'r awdurdodau eisiau mentro digio'r glowyr a wynebu ei llid. Yn y diwedd, fe'i rhyddhawyd yn swyddogol gan y Fyddin.
Mewn llyfr yn edrych nol ar y gyflafan a phrofiadau un o'r goroeswyr, Gaynor Madgwick, mae'r newyddiadurwr Vincent Kane (sydd wedi denu llid llawer ar hyd y blynyddoedd) yn ddadlennol wrth gyflwyno rhai gwirioneddau am y cyfnod, gan ddangos yr elfennau o lygredd ac ofn mewn sawl haen o fywyd cyhoeddus a chymunedol ar y pryd.