LLUS

AcronymDefinition
LLUSLate leakage of undetermined source
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fe awn mor bell a dweud fod y stiw llus oer yn rhagori ar y stiw llus poeth yn syth o'r stof, mae'r un peth yn wir gyda mwyar duon.
Eto, rwy'n siwr y bydd yn dal i ddychwelyd yn rheolaidd i hel llus yng nglaw Llyn ac Eifionydd.
Pan ddethum i fyw yng Nghaernarfon yn 1983 penderfynais y byddwn yn mynd i hel llus i Dre'r Ceiri bob blwyddyn ac rwyf yn parhau i wneud hyn.
Mae'n siwr y bydd trigolion Taicynhaeaf yn fy niawlio am ddatgelu hyn, ond mae'n amlwg nad oes llawer ohonyn nhw'n trafferthu i fynd i hel llus ac mae'n gas gen i weld ffrwythau da yn cael eu gwastraffu!
Mi glywais gan un oedd wedi bod yn casglu ar Fynydd Rhosllannerchrugog fod y llus wedi dechrau mynd yn slwj yn rhy fuan o'r hanner eleni oherwydd yr holl law.