LODJ

AcronymDefinition
LODJLeadership and Organization Development Journal
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wedyn maen nhw'n llenwi'r tyllau hefo cyfuniad o wellt, gwair a mwd nes fod yr argae yn dal digon o ddwr er mwyn medru amgylchynu eu lodj. Mae'r lodj ei hun uwchlaw lefel y dwr ond mae'r fynedfa i'r cartref islaw lefel y dwr.
Mae'r eira yn helpu i'w insiwleiddio gan ddarparu rhan lle gall yr afancod fwyta ac anadlu y tu allan i'w lodj. Mae'r afanc wedi'i ailgyflwyno'n llwyddiannus i'r Alban ac i Loegr, ac yn 2011 fe wnaeth Sefydliad Tir Gwyllt Cymru greu cynefin caeedig yng Nghwm Einion yng Ngheredigion ar gyfer par o afancod, ac erbyn hyn mae o leiaf un o'r afancod hynny wedi dianc i'r gwyllt.
This paper builds on the analysis developed in an earlier paper for LODJ. The earlier paper, entitled "Two cheers for empowerment: some critical reflections" (Collins, 1997), might be thought of as an attempt, both to challenge the emerging and increasingly dominant managerialist rhetoric on empowerment at work, and as an attempt to refocus and rededicate OD academics and practitioners to the core values of the OD movement.