LOEP

AcronymDefinition
LOEPLouisiana Office of Emergency Preparedness
LOEPLevel of English Proficiency (language skill assessment)
LOEPList Of Effective Pages
LOEPLoss of Energy Probability (power system design criterion)
LOEPLoss of Electrical Power
LOEPLiberia Orphan Education Project (Virginia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In March, the LOEP issued the Louisiana Homeland Security Strategy (based on the National Strategy for Homeland Security), which lays out the major initiatives needed to address state homeland security issues.
Terwyl hy in latere werk juis die waarde van daardie woord telkens onder die loep neem.
Tweedens word die kimsfilosofiese begrip van die konsep konseptuele kuns onder die loep geneem, waarna kortliks op verskeie manifestasies van konseptuele kuns, sowel internasionaal as binne die Suid-Afrikaanse konteks, gefokus word.
In hierdie artikel word daarop voortgebou deur die verhouding tussen die waarnemer en die waargeneemde onder die loep te neem.
Recommendation: Review LOEP to ensure all scuba diving equipment is listed.
Daarom kan die titel ook as dubbelsinnig geinterpreteer word, omdat veral die motief van manlikheid in hierdie roman onder die loep geneem word (kyk byvoorbeeld 237: "hierdie vallei wat wemel van voels wat met hulle nekke soos erekte penisse rondloop, waar jy jou nie kan draai nie of jy sien net piel, piel en nogmaals piel").
Hierdie gedagte word nou verder met verwysing na genderverwante aspekte in hierdie kunstenaarsboek onder die loep geneem.
Die teksversorger as spookskrywer: Die teorie en die professie onder die loep. Literator, 22(2):77-90, Aug.
(7.) In een reactie op de prepublicatie van deze casus (of de blog) op Versindaba januari 2012) benadrukt de dichter en prozaist Charl-Pierre Naude dat "sosiale en kulturele buiteliterere oorwegings-oorwegings wat meer met die soort identiteit van die outeur--en die wyse waarop dit gevaar loop om die integriteit van literere oordeel aan te tas, OOK en VERAL binne Suid-Afrika, onder die loep kom.
Vervolgens word aspekte uit die gekose verhale onder die loep geneem met verwysing na aspekte van die groteske.