LOID


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to LOID: LOIC
AcronymDefinition
LOIDLegion Object Identifier
References in periodicals archive ?
Hakkasid kujunema kindlad koolikohad (koolitalud), kerkisid korstna ja akendega koolimajad, mis loid koolde kui ssteemile kindlad piirid; paljudes kohtades maarati kindlaks koolmeistri toovahekord moisaga ja opetamise eest saadav tasu, eesti koolikirjandus astus uude ajajarku.
Autorid on kirjeldanud, kuidas Balti riikidele esitati mitmesuguseid suudistusi: nad ei taida lepingut ja kavatsevad astuda sotta Soome poolel ning et Balti sojavagede staabid loid vastastikused sidemed.
Oma aadetele truuks jaanud oblastnikud loid hairekella ja kurtsid naiteks, et regionalistlikke ideid seni akuivselt propageerinud ajakiri [TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII.
The construction of a groundwater well will see if LOID is able to come up with an alternate source of water for the Lewiston Orchards district.
Tunnistades saksa rahva oigust vabalt oma eluteed valida (milleks loid tingimused perestroika ja kulma soja taandumine), ei taha ta seda laiendada Liidu rahvastele, viidates 1991.
Institutsioonid, mis kulvasid stalinismiajal hirmu- ja distsipliiniohkkonda, loid hiljem oma rituaalidega teatava turvatunde ning selle kadumine tekitas uhiskondlike muutuste keerises kultuuritrauma.
The colloids in the soil are the source of charge, so the greater the content of col loids in the soil, either mineral or organic, the greater the CEC.
How does one make outlandish tab- loids more respectable?
Veteran actress Ruby Dee will co-star with Loids Gossett Jr.