LOOMA

AcronymDefinition
LOOMALaughing Out of My Ass
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Looma covers meal planning every step from the kitchen to store while counting nutrition progress on your plate.
The religious movement arrived in Halls Creek in 1982 and branches have since been established in small Aboriginal communities across the Kimberley, such as at Looma, Yungngora Community on Noonkanbah Station, and Bidyadanga.
Aastatuhandevahetusel laienes see oigus kirjarahvale, kes kunstiliste kujundite kaudu hakkas looma uldistatumat pilti ajast, mida Jaan Kross on tabavalt nimetanud paigallennu kumnendeiks.
Nende naidete pohjal voib oelda, et ebaseaduslikud vallaametnike umbervalimised algasid juba enne seda, kui aulakoosolek Tartus kutsus ules revolutsioonilisi omavalitsusi looma. Nimetamisvaarne osa uusi valimisi kavandanud taiskogudest voi rahvakoosolekutest ei joudnudki luhikese ettevalmistusaja ja repressioonide tottu tegelike valimisteni (Haaslava, Kavastu, Kuimetsa, Kaina, Lehtse, Maetaguse, Penuja, Piirsalu, Rae, Sinilepa, Talli, Vihula jmt).
Muhlen utles, et ta on voimeline koos vabadussojalastega looma uue Eesti riigi.17 Muhleni ja tema mottekaaslaste ideedel ja soovidel puudus Eesti uhiskonnas pind.
Komitee asus kohe infot koguma ja valisriikidega uhendust looma puuvilla, villa ning villase longa sisseveoks Eestisse ja organiseeris kollektiivseid otseoste, mis suurendasid kindlustunnet tekstiilitoostuses.
sajandi lopul: talurahvast eraldunud uus intelligents ja keskkihid, kes asusid vana eliiti valja torjuma ning professionaalkultuuri looma. Kappeler tuletab neist muutustest vaite, et eeldused ja alused praegusaegsete rahvuste formeerumiseks tekkisid soomlastel, eestlastel ning latlastel 20.