LOSG

AcronymDefinition
LOSGLower Olefins Sector Group
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Fy rheswm am sgwennu yw fy mod yn sylwi bod llawer o drafod ar losg eira.
Son am ei mam yn gwneud yr eli hefo lard a chynnwys y goden fwg wnaeth Glenys Hughes, Gaerwen, a defnyddio'r eli at losg - diolch i chi am eich cyfraniad.
Byddai fy mam yn gwneud yr eli yma at losg tan neu ddw02C6r.
Roedd yr eli pyrsiau gwartheg yn gwella pob briw, ac yn dda iawn at losg eira hefyd.
Cyril Jones-Evans, Porthoer yn son y byddai'n cael ei defnyddio fel eli at bob dim, ac yn holi am y 'Snow fire ointment', sef eli at losg eira.
Does dim llawer o son am losg eira (enw arall malaith) heddiw yn nac oes?
Mae'r dail hefyd wedi'u defnyddio i'w rhoi ar gochni neu frech ar y croen, ar gyfer clwy'r marchogion ac ar losg.
Ond na, mae na fwy o fwg yn yr ardd y dyddia yma na sydd na dan losg fynydd.
MAE gennyf blanhigyn "Aloe Vera" Yr Alwys ar sil ffenestr y gegin yn barod at unrhyw losg.
Cerrigydrudion fod llysiau pen tai yn cael eu defnyddio i gadw mellt a tharanau draw, ac fod y sudd sy'n cael ei wasgu o'r dail yn dda i'w roi ar losg. Tybed beth arall fyddwch chi'n ei roi ar losgiadau?
Diolch hefyd i Mary Evans, Llangefni am y penillion i fis Mai, ac i Alun Davies, Wrecsam am sawl atgof gan gynnwys yr un am y driniaeth at losg eira.