LWMP

AcronymDefinition
LWMPLand and Water Management Plan
LWMPLiving Walls Mural Project (est. 2004; San Francisco, CA)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wedi'r darganfyddiad cyntaf, daeth Karen o hyd i lwmp arall ym mis Chwefror 2011, ac roedd hi wedi cael masectomi o fewn yr wythnos.
Cyn bo hir rwyf yng nghysgod y garreg neu lwmp o graig enfawr honno o'r enw Maen Du'r Arddu.
Dyma'r cynhwysion fel yr oeddwm ni yn arfer ei wneud: | 1/2 pwys o siwgwr | 1/2 pwys o driog melyn (syrup) | lwmp cymaint a'ch dwrn o fenyn.
Rhyw lwmp o ddefnydd ydi o, yn cael ei glymu am eich canol fel bod eich pen l yn edrych yn fwy.
Meddai un saer sur: Lwmp o facwn melyn bras I mi a'r gwas a'r dyrnwr, Hwyaden a phys gleision neis A phwdin reis i'r teiliwr.
Do'n i methu credu fy llygaid pan ddoth cwrs arall: mwg bychan o gawl pys slwtsh a physgod efo sgiwar o ddau ddarn bach arall o fara a lwmp o sgodyn wedi'i ffrio.
Daeth lwmp i''r gwddw wrth eu gweld yn actio yr olygfa lle roedd yr ysgol yn cael ei chau am y tro olaf.
Yn anochel, mae gadael cyfres ddrama wedi cyfnod mor hir yn brofiad emosiynol iawn a Huw yw'r cyntaf i gyfaddef fod 'na lwmp yn ei wddw ar ei ddiwrnod olaf o ffilmio.
A deud y gwir, roedd o'n dipyn o ges, wedi bod mewn sawl helynt diniwed efo'i "fat friends", Huw Ior a Swel, neu "Lwmp" fel y mynnai Gar ei alw.
Rhaid i mi wrth gysgod, bwyd a dillad, - ac amddiffyn y lwmp ar y soffa.
Yn Aberystwyth, dw i'n byw rhwng lwmp salw o gofeb a godwyd i gofio Dug Wellington ar dop Pendinas ar un ochr, a'r hyn dw i'n ei alw'n Gofeb Nwy Prydain ar Graig Glais yr ochr arall.