LYK

AcronymDefinition
LYKLet You Know
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
For MHA and LYK, these contingencies were reversed.
Kannemeyer se beskuldiging in Die Afrikaanse literatuur 1652-2004 (2005) dat Hambidge se poesie "'n fasiele en futlose besigheid is" ha ontoereikende en moontlik bevooroordeelde lees laat lyk.
For Babylonian Talmudic Aramaic one has 'yk' < *'yt + k' "there is" and lyk' < *l' + 'yt + k' "there is not" in the following examples: w'yk' d'mry "and there are some who say ...," Hullin 3b; 'yk' gbr' byhwd'y "there is a man among Jews," Baba Mesia 86a; and negated lyk' lm'n d'mr "there is none who said ..." Megilla 26b; or bmqwm dlyk' psyd', Baba Qamma 27b.
Plut., Lyk. 28.5), the one before that (Dilts, 10) a mish-mash of references to Lykourgos' having been responsible for bringing the Homeric poems to Sparta, reforming the constitution and creating the krypteia (cf.
Dit is betwisbaar of die omvang van manlikheid steeds direk eweredig is aan die grootte en lengte van 'n man se baard, maar Immelman meen: "Dit gee hom karakter en gewoonlik verbeter dit sy voorkoms; dit laat hom interessanter lyk."
Dit lyk inderdaad raadsaam om skrywers te kies wat reeds in die land van herkoms sukses behaal het wat verkoopsyfers sowel as kritiese waardering betref.
Vandag se paradoks is dat - terwyl daar nie twee vrouens is wat dieselfde lyk nie - strewe meer en meer vrouens in die moderne samelewing daarna om 'n eenvormige idee van skoonheid te onderskryf.
Aditya Sehgal of a 460- member group that calls itself ' For Shah Rukh Khan Against Shiv Sena' posts this entry on the Facebook wall of the group: " All ministers of Shiv Sena should be sent to jail." Another member, Prateek Mall, writes: " Shiv Sena ( is) just acting lyk Taliban...
It has received one comment so far, which says "some wkd fights there lyk".
Dalk sou 'n mens ook kon verwag dat die soort gedig en taal by die seeman anders sou lyk as by die Portugese "grasweduwee", soos wat dit hier aangebied word.
giv us food& 4giv r sins lyk we 4giv uvaz.don't test us!save us!bcos we kno ur boss,ur tuf&ur cool 4 eva!ok"
Or details had to be supplied from the poem, as with the ~lunatyk lollare' (fo.[42.sup.r]), or the ~mayster, a man lyk a frere' (fo.