LUB


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
LUBLunds Universitets Bibliotek (Swedish: Lunds University Library; Lund, Sweden)
LUBLeast Upper Bound (mathematics)
LUBLubricate
LUBLove U Back
LUBLibera Università di Bolzano
LUBLubrication Chart (TMINS)
LUBLeast Understood Branch (American Bar Association project)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
[55] za substancje rakotworcze lub mutagenne w srodowisku pracy uznaje sie wszystkie substancje chemiczne i ich mieszaniny spelniajace kryteria klasyfikacji jako rakotworcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B bez wzgledu na to, czy maja klasyfikacje zharmonizowana.
* potwierdzeniu bieglosci i kompetencji higienisty przemyslowego jako wykonujacego pomiary czynnikow szkodliwych w srodowisku pracy lub zajmujacego sie interpretacja wynikow pomiarow, ocena narazenia czy ryzyka zawodowego.
W niniejszej pracy opisano wyniki badan dotyczace narazenia na substancje chemiczne (w ich postaci wlasnej i jako skladnikow mieszanin) oraz procesy technologiczne, zwiazane z uwalnianiem substancji lub mieszanin o dzialaniu rakotworczym lub mutagennym, zgloszone przez polskich pracodawcow w latach 2011-2012.
The LUB also raised its apprehensions over the government's move on changing the criterion to classify micro small and medium enterprises (MSMEs), on the basis of turnover instead of the investment.
Zgodnie z definicja zawarta w rozporzadzeniu REACH [1] dalszym uzytkownikiem substancji chemicznych jest osoba fizyczna lub prawna, majaca siedzibe na terytorium Wspolnoty i niebedaca producentem ani importerem, ktora uzywa substancji w jej postaci wlasnej lub jako skladnika mieszaniny podczas prowadzonej przez siebie dzialalnosci przemyslowej lub innej dzialalnosci zawodowej.
The purpose of this study was, therefore, to document demographic characteristics of domestic well users in the LUB, and to evaluate whether or not this population is potentially at risk from drinking well water containing nitrate.
* wskazanie problematycznych (niejasnych, sprzecznych lub nieuregulowanych) aspektow tych badan i propozycji zmiany przepisow.