LWY

AcronymDefinition
LWYLawas, Sarawak, Malaysia - Lawas (Airport Code)
LWYLaughing with You (Internet slang)
References in periodicals archive ?
Serve the pancakes warm, topped with the remaining raspberries and some Drim farm clotted cream or Mn ar Lwy honeycomb ice cream and dusted with icing sugar.
5 Os ydych am brofi blas cryf o jin yna gwnewch dyllau bach yn y gacen yn syth ar ol iddi ddod allan o'r ffwrn a diferwch 2 lwy fwrdd o jin dros ben y gacen.
8kg o lwyn porc o fochyn pedigri Cymreig sydd wedi'i fagu'n draddodiadol, a'r cig wedi'i rowlio a'i glymu 2 ewin garlleg, wedi'u sleisio'n denau iawn bwnsiad bach o rosmari, wedi'i rannu'n sbrigau bach 3 deilen llawryf, wedi'u rhwygo 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras 1 moronen fawr, wedi'i thorri 1 afal coginio, wedi'i bilio, ei chwarteru, tynnu'r canol a'i sleisio'n fras 2 lwy fwrdd o flawd plaen 100ml o seidr o Gymru?
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
Ar gyfer 8 | Paratoi 30 munud | Coginio 45 munud Cynhwysion 200g menyn heb halen meddal gyda pheth yn ychwanegol i iro 175g siwgr man 4 w y mawr, wedi'u curo 200g blawd hunan godi 1/2 llwy de powdr codi 1 llwy de aeron meryw wedi'u malu'n fan croen 1 leim, wedi'i gratio 75ml jin Cymreig Eisin 125g siwgr eisin croen 1 leim a pheth i addurno 1 llwy fwrdd sudd leim 2 lwy fwrdd dw r tonic Dull 1 Cynheswch y ffwrn i 180degC/160degC ffan/Nwy 4.
We will have demonstrations by Dai Chef from Red Wharf Bay and among the stalls already booked are Mn ar Lwy ice cream, two local breweries, and a hog roast.
6kg 4 llwy fwrdd o olew olewydd 4 ewin garlleg, wedi'u pilio 2 lwy fwrdd o sbrigau rhosmari ffres llond llaw o ddail mintys ffres 1 lemwn, y croen a'r sudd Halen Mon a phupur du 2 lwy fwrdd o fara lawr 1 llwy fwrdd o fel Dull 01 Rhowch yr olew, y garlleg, y perlysiau a chroen a sudd y lemwn mewn prosesydd bychan a chyfuno popeth.
ar gyfer 3--4 jar 1 pinafal mawr (tua 1kg) 2 nionyn coch 2 lwy de hadau mwstard melyn 2 chili coch ffres neu 1 llwy de o chili sych darn maint eich bawd o sinsir ffres 300ml finegr seidr 175g siwgr brown golau 1 llwy de halen Torrwch y nionod yn weddol fan a'u rhoi mewn sosban fawr dros wres canolig efo'r hadau mwstard, sinsir wedi ei falu'n fan, y chili a'r finegr.
Contact DPBusinessWales Katy Ev Snowdo so as to shiitake concept Steven W technol And f perspec be the w develop luxury i soft and their ow And t whose f of farm through Anoth program from a dairy tive, examples would wonderful camembert ped for Rhyd Y Delyn or ice cream for Mn ar Lwy, a d hard Goats cheese made from wn herd of goats in Blaenau Ffestiniog.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud | Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.