MAADE

AcronymDefinition
MAADEMiddle Awash Agricultural Development Enterprise (Ethiopia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Eesti haritavate maade muldkatte mitmekesisuse, agronoomilise vaartuse ja keskkonnakaitselise voimekuse hindamine
We experience the reflective, courageous Falck's instinctive and passionate love of Maade (Magdalene) Simson, the beautiful daughter of a village cobbler.
Teiselt poolt on koikide maade arheoloogid tuttavad erinevate kasitlusviisidega, teades nende tugevusi ja norkusi.
And thenne he toke suche a thought sodenly that he was alle desmayed, and other chere maade he none, but with clyppynge and kyssynge; as for other flesshly lustes, Sire Trystram neuer thoughte nor hadde adoo with her.(5)
(24) Sellest, et gruusia paramilitaarsed AaAaAeA ksused on piirkonn provokatiivselt tegutsenud Gruusia valitsuse toel, on kirjutanud nii Abhaasia, Gruusia kui ka teiste maade autorid.
Positiivses votmes roomustasid siinkirjutajat koige enam moned avaramad ulevaateartiklid Laanemere maade linnade arheoloogilise uurimise tulemustest.
Koik need katsetused osutasid suurtele varieerimis-voimalustele, kinnitades uhtlasi meie arvamust, mille olime saanud eri ajastute ja maade (sh Egiptuse, India, Tiibeti, Ungari, Itaalia, Skandinaavia, Venemaa) parltraatidega kaunistatud ehetest, relvadest, regaaliatest jt kullassepatoodetest tehtud ulesvotetega tutvuxnisel, et parltraadi valmistamise loppfaasi teostamine soltub ning soltus ka minevikus suuresti meistri fantaasiast ja oskusest toorustu kombineerida.
(3) Weimari vabariik sekkus Balti riikide sisepoliitikasse saksa vahemuse oiguste parast: Eesti ja Lati puhul oli uheks probleemiks kahjutasu maksmine moisnikelt maareformiga voorandatud moisate ning maade eest ja saksa vahemust puudutavad kusimused.