MAEN

AcronymDefinition
MAENMorning, Afternoon, Evening, Night (time zone spanning greeting)
MAENMid-Atlantic Equestrian Network
MAENManchester Airport Environment Network (UK)
MAENMidwest Agriculture Energy Network (Minnesota)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Maen nhw i gyd yn bobl sydd wedi ymgymryd a'r her ac maen nhw'n mynd amdani, ac mae'n fraint cael bod efo nhw ar eu siwrne.
IDG's partner Maen tells Caterer Middle East that he was "dying to open up in Dubai".
Mae'r benywod fel arfer yn hoffi bwrw'r llo mewn dyfroedd bas sydd ychydig yn gynhesach na'r hyn maen nhw'n arfer byw ynddo.
It was only the week after he bought himself a new one-bedroom apartment off-plan at Castell Maen where he proposed a year later.
Mae'r drudwennod yn bla yno gydol misoedd y gaeaf ac maen nhw'n gwario miloedd o bunnoedd yn cyflogi pobl saethu bangers i geisio atal yr adar rhag bwyta a domi dros fwyd anifeiliaid.
Mudo i dde ddwyrain Affrica maen nhw sy'n daith o tua 14,000 milltir bob blwyddyn ac un o'r pethau sy'n eu helpu i wneud hyn ydi mai dim ond hanner eu hymennydd sy'n cysgu ar unrhyw amser.
Bellway has recently launched the second phase of development at its Castell Maen site and has seen a phenomenal start to sales, with buyers snapping up the one and two-bedroom apartments before they are even built.
"Mi enillodd yr Eidal yn erbyn Yr Alban yn yr hydref, felly maen nhw'n dim go beryg hefyd.
Ond erbyn hyn maen nhw yn eu 60au ac mae'u sefyllfaoedd teuluol a chymdeithasol yn eu clymu mewn gwahanol ffyrdd.
Maen nhw'n bryfetach bach gwyrdd fel arfer ar y rhosod, ond mi fedran fod yn lliwiau gwahanol ar blanhigion eraill, er enghraifft - du ydi'r rhai welwch chi ar y ffa.
Ychwanegodd: "Nid yw Cartrefi Conwy yn darparu cartref i chi yn unig, maen nhw hefyd yn gofalu am eich iechyd corfforol a meddyliol.
Maen nhw wedi dechrau ar antur fydd yn mynd a nhw i'r Campionato Mondiale della Pizza; y gystadleuaeth pizza fwyaf yn y byd sy'n cael ei chynnal yn Parma, Yr Eidal.