MAPAPA

AcronymDefinition
MAPAPAMid-Atlantic Plein Air Painters Association
References in periodicals archive ?
At kung hindi niya mapapa tunayan na ligal nga iyong amnesty niya, eh kinakailangan niyang pagbayaran iyong kaniyang nagawa [We don't see any connection between rice and Trillanes.
The second type of teknonym is derived from a combination of kinship terms and the business of the person involved, as in: Mapapa "Mother of papa" (a woman who sells maize meal (papa)).
At kung hindi niya mapapa tunayan na ligal nga iyong amnesty niya, eh kinakailangan niyang pagbayaran iyong kaniyang nagawa 'no (We do not see the connection between the rice crisis and Trillanes.