MASNO

AcronymDefinition
MASNOMusical Arts Society of New Orleans (Louisiana)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Percebe-se entao, de inicio, que a dialetica, como metodo, opera, portanto, nao no campo das evidencias, masno campo do opinavel, e, aqui, opinioes poderao ser tomadas como racionais quando forem devidamente fundamentadas e sustentadas por uma argumentacao solida (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2004).
Tako se nadnatuknice kao glavne sastavnice frazema odrecuju morfoloski, prema hijerarhiji autosemantickih vrsta rijeci, a to su (redom): >>imenice (gledati kroz crne naocale <na> sto), poimenicene rijeci (nemati tri ciste), pridjevi (dupkom pun), prilozi (debelo (masno) lagati), glagoli (biti pri sebi), brojevi (nesto <sasvim> deseto) i zamjenice (&lt;i&gt; nikom nista).<< Glavna sastavnica frazema s vise rijeci iste vrste ona je koja je prva po redu, npr.
Iako zapravo trajektor kao >>lik prvo-ga plana<< u prikazima ovoga tipa predstavlja istaknuti element u odnosu na ostale dijelove konceptualne strukture, pa bi u skladu s tim trebao biti jasnije istaknut i u odnosu na ostale elemente prikaza, ovdje je masno otisnutim kva-draticem prikazan orijentir buduci da se slika 1.