MAWL

AcronymDefinition
MAWLMassachusetts Association of Women Lawyers (Boston, MA)
MAWLMighty Athletic Wolverine League (Utah Valley University; Orem, UT)
MAWLModel, Assist, Watch, Leave (leadership model; various organizations)
MAWLMaximum Acceptable Weight Limit (ergonomics)
MAWLManitoba Association of Women and the Law Inc. (Ottawa, Ontario, Canada)
MAWLMagnetic Aircraft Weapons Link
MAWLMid-American Wrestling League (gaming)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Legg and Myles (1981) found that MAWL estimates for 8 h, obtained in a 20-min session, could be lifted for 8 h, although ratings of perceived fatigue and work intensity increased during the latter period.
The objective of this study is to determine the effect of handle angle on maximal acceptable weight of lifting (MAWL), wrist deviation, perceived exertion, and heart rate (HR).
The length was shown not to influence the determination of the MAWL (Snook & Ciriello, 1991).
Mae'r ffilm yn cael ei dangos fel rhan o wythnos i gofio Hedd Wyn, ac yn dechrau gyda rhifyn pen-blwydd arbennig o'r gyfres gerddoriaeth mawl Dechrau Canu Dechrau Canmol, nos yfory am 7.30pm o bentref brodorol y bardd, Trawsfynydd.
BYDD gwylwyr rhaglen canu mawl S4C - Dechrau Canu Dechrau Canmol - yn cael cipolwg ar raglenni'r tymor newydd pan fydd y gyfres yn dychwelyd i'r sgrin nos yfory am 8.30pm.
Therefore, an estimation of MAWL at one static posture could be different from the actual weight that can be lifted through a trajectory of motion (Khalil, Waly, Genaidy, & Asfour, 1987).
Nid yw safle'r ogof na'i maint yn gwahaniaethu oddi wrth ddisgrifiad yr Ynad Heddwch, William Griffith yn ei lythyr at Archesgob Caergaint ym 1587 yn trafod lleoliad y fan bu'r Pabyddion yn argraffu'r Drych Cristianogawl nag ychwaith gerdd wyr Robert Pugh, Gwilym Pugh, dan y teitl 'Mawl Penrhyn' yn 1676.
Ef, bellach, yw bardd llys byrddau gwledd y Llyfrgell Genedlaethol a cheir yma nifer o gerddi cyfarch i rai o gymeriadau'r sefydliad hwnnw yn nhraddodiad gorau'r canu mawl.
Bydd modd clywed cerddoriaeth a chanu dyrchafol hefyd wrth i Gor Eglwys Feiblaidd Cwm Tawe ddarparu'r canu mawl.
The name of this ritual stems from the popular title given to Rumi, Mawl yu n yu , which means "our master" in Arabic.
Tra bo Lleyn a dyn adwaeno - fedrus Iawn fydrwaith y Cymro Y ceir Ieaun Fardd mewn co A mawl addas mil iddo.
Ar ddydd Sul, bydd mawl ar y Maes gyda darllediad byw o Oedfa'r Bore a chyfle i fwynhau Cymanfa Ganu Eisteddfod Genedlaethol 2013 gyda'r nos.