MBWI

AcronymDefinition
MBWIMidwest Bank of Western Illinois
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(a yoro) Pe nomunda omuvi mena rokutja ete twe kurira pamwe tjinene nu rumwe omundu otji u zemba kutja u sokuuta oupanga mbwa hahika ku novandu varwe mouye ouparanga mbwi.
Bura English Ka giri ndzi diya ka mbwi diffu Please be comforted Saka arni ani hara, His time was up, Bonir duniya ua ku msiri.
Na Katjambiaa porwe wa yenena okutonwa i ouepo mbwi mbu mu pirura.
Tji mba zuva kutja omahwangero womutjise mbwi ye pitira moruvakiro, otjee tjiwa nawa kutja harukuru wina mau tunu ku imba ovotjikutu tjandje, tjinga owo au ri omutjise mbu mau yenene okuvera mu ngamwa omundu."
Oumuti mbwi ombwa kakongomokisa Maureen neye arire tje mu yarura konganda kOkakarara.