MEDR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
MEDRMedical Returnee
MEDRMaximum Euclidean Distance with Respect to Rank
MEDRMaximally Efficient Dose Range
References in periodicals archive ?
An agreement is signed by JSE-listed Middle East Diamond Resources (MEDRs) Sable Platinum Holdings (SPH) subsidiary to acquire diamond exploration company Blain Capital Solutions Kamfersdam dumps, in Kimberley, in the Northern Cape, for R14-million.
Enillodd fedalau aur ym Mhencampwriaethau'r Byd a Gemau'r Gymanwlad ar fwy nag un achlysur, a chwalodd y record byd ddwy waith yn y 100 medr dros y clwydi.
Daeth Jac yn un o brif arwyr Cymreig y Gemau Olympaidd pan wnaeth o gystadlu yn y ras 10,000 medr yn Helsinki, 1952.
"Bydd timau achub iseldir yn gweithio ar dirwedd hyd at 600 medr o uchder dan yr arwyddair 'o fryn i ben llanw'" meddai cadeirydd Pwyllgor Rheoli MOonSAR Huw Thomas.
Ar ol nofio 1500 medr yn Llyn Tegid, bydd yn rhaid i'r cystadleuwyr feicio 39 cilomedr cyn gorffen drwy redeg 10 cilomedr yng nghysgod rhai o fynyddoedd uchaf Cymru.
Dail pluog sydd gan y balmwydden dts ac mae'r dail tua thair i bum medr o hyd, ac hefo tua chant a hanner o ddeilios.
Mae'r treialon yma yn gyfrwng i ddenu pobl o bell, rhai o wledydd tramor, i weld y cwn ifainc dan dair oed yn dangos eu dawn a'u medr.
Eisteddais ar ben llydan a gwastad y domen , 12 medr ar draws, ac edrychais i lawr ar Afon Dyfrdwy a'r rheilffordd fechan.
Rydym wedi bod yn edrych ar nodwedd sydd yn ymdebygu i gist fedd gyda meini cyfochrog wedi eu gosod ar eu hochr greu nodwedd lled sgwar rhyw 2.5 medr ar draws.
Adlewyrcha'r ymarferion treialon cwn defaid sgiliau a medr y ci defaid wrth ei waith bob dydd.
Cyn y rs gan medr er enghraifft, gallwch ofyn i''r dorf "Beth sy''n digwydd i chi wrth yfed diodydd melys fel Coca Cola?" Gallai''r dorf ymateb gyda un llais, "Mae eich dannedd yn pydru!" Ar y cae, mae Twm Dim Dant yn ymddangos, yn gwbl ddi-wn.
Mae Twr Bryniau yn grwn ac yn 4.7 metr o ddiamedr gyda waliau 1.2 medr o drwch ac yn 4.8 metr o uchder.