MESUR

AcronymDefinition
MESURMars Environmental Survey (NASA)
MESURMetrics from Scholarly Usage of Resources (UK)
MESURMetalurgica del Sur Ltda (Guatemala)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Rhaglen arolygu yw Rhaglen Mesur Plant Cymru gyda'r nod o ddeall yn well y ffordd y mae plant Cymru yn tyfu.
Darn afreolaidd ei siap o briffordd at bob diben, sy'n mesur 8.2 metr sgwar, wrth gornel orllewinol Rhif 2 Uskley Court, Llaneirwg (plan a adneuwyd 1).
Todd Carpenter, managing director and co-principal investigator of NISO, expressed his enthusiasm in partnering with Bollen on the MESUR project.
Dyma'r lleisiau dwi eisiau eu clywed yn y rhaglen hon a dwi am geisio mesur cyflwr Cymru heddiw."
Pan oedd yn 16 oed, cafodd gynnig prentisiaeth gyda'r cwmni peirianneg byd-eang Renishaw sy'n ymwneud a mesur, rheoli symudiad, gofal iechyd, spectroscopeg a gweithgynhyrchu.
Roedd mesur Hunan Lywodraeth Iwerddon wedi ei basio yn 1912, ond roedd gwrthwynebiad Ty'r Arglwyddi wedi ei ohirio am ddwy flynedd.
Ar gyfer rhaglen arall yn y gyfres sy''n edrych ar golli pwysau, bydd Lisa yn dilyn dau gynllun diet poblogaidd er mwyn mesur yr effeithiau.
Wrth ystyried y Mesur Ymadael neu Ddiddymu a fu gerbron y Senedd yn San Steffan, mae cael cydweithrediad rhwng gweinyddiaethau'r Deyrnas Unedig yn dipyn o faen tramgwydd.
Er yn gyfrol o bwyso a mesur profiadau ac atgofion, mae'r bardd hefyd yn bwrw golwg ar y gymdeithas sydd ohoni ac yn edrych ymlaen yn hyderus drwy lygaid llawn rhyfeddod ei hwyrion a'i hwyresau.
Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld a phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.
Dywedodd Rheolwr Bioamrywiaeth RSPB Cymru ac un o awduron adroddiad 2016, Stephen Bladwell: "Am y tro cyntaf, rydym wedi gallu nodi a mesur y prif resymau pam fod ein bywyd gwyllt yn newid - ac mae'n amlwg mai newidiadau i ddulliau rheoli tir a newid yn yr hinsawdd yw'r ddau brif ffactor sy'n effeithio ar fyd natur.
Ddeuddeng mlynedd yn Ol, llwyddodd Cymdeithas Ceffylau Prydain gyda chefnogaeth nifer o gyrff eraill, gael mesur drwy'r Senedd i reoli a difa llysiau'r gingroen er mwyn lleihau nifer yr anifeiliaid sy'n cael eu gwenwyno os digwydd iddynt ei fwyta.