MEWN

AcronymDefinition
MEWNMinority Ethnic Women's Network (UK)
MEWNManual Early Warning Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae graddau BA (Anrh) arloesol Y Drindod Dewi Sant mewn Rheoli Gwesty Rhyngwladol, mewn cydweithrediad a Chorfforaeth Marriott (grw p gwestai mwya'r byd) yn darparu graddedigion ar gyfer y diwydiant gwestai sydd a chefndir academaidd ac ymarferol, sy'n gallu defnyddio eu sgiliau a'u gwybodaeth i gael effaith yn y sector hwn sy'n tyfu'n gyflym.
Drwy eu hannog i dyfu yd ar raddfa anferthol, trodd ffermwyr bychain yn filiwnyddion dros nos - gan fod yr yd yn cael ei ddefnyddio mewn pob dim - i besgi gwartheg, i ffrio sglodion, i wneud bisgedi, blawd ac ati.
Mae ei berchennog y seiclwr proffesiynol Gruff Lewis yn dod a Bruno mewn i Ystwyth Vets yn Aberystwyth a dyw pethau ddim yn edrych yn dda.
Mi alla' i fynd ar y tren o Bort Talbot i brifddinas Lloegr mewn mymryn tros ddwy awr a hanner.
Anthony, ei brawd mawr golygus hi oedd mewn ysgol fonedd yn Worcester oedd wedi fy nghyflwyno i gerddoriaeth mwy soffistigedig fel Roxy Music a Genesis - fo a'i ffrindiau hirwallt fyddai'n dod i aros ambell benwythnos.
Ac yna, mi gyhoeddwyd adroddiad brawychus ddechrau mis Mai gan y Panel Rhynglywodraethol ar Wasanaethau Bioamrywiaeth ac Ecosystemau (IPBES) am yr argyfwng sy'n wynebu byd natur a ninnau, gyda'r newydd fod miliwn o rywogaethau mewn perygl o ddifodiant - a'r cwbl fwy neu lai oherwydd gweithgaredd dyn.
Ac mi ddaeth yn amlwg mai dim ond mewn ychydig iawn o drefi neu ddinasoedd y gallech chi gynnal Eisteddfod debyg - rhai efo digon o le, digon o adeiladau amrywiol a heb y peryg o amharu'n ormodol ar fywydau pawb arall.
Nid ydynt yn credu mewn un Duw fel y Cristion, ond mewn pantheon o Dduwiau Celtaidd y cyfeirir atyn' nhw yn ein chwedlau Cymraeg - fel y Mabinogi, ac yn chwedl Taliesin yn arbennig.
Y llynedd cafodd ei gwaith yn Bryn Seiont Newydd ei gydnabod wrth iddi ennill Gwobr Sefydliad Bryn Terfel am Hyrwyddo'r Celfyddydau Mewn Gofal Cymdeithasol.
Ond erbyn hyn maen nhw yn eu 60au ac mae'u sefyllfaoedd teuluol a chymdeithasol yn eu clymu mewn gwahanol ffyrdd.
Ond ymhen ychydig funudau roedd y mab fferm o Fryneglwys ger Corwen ar ei ffordd i Ysbyty Gwynedd mewn hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru.