MHARC

AcronymDefinition
MHARCMental Health Advancement Resource Center (Rhode Island)
References in periodicals archive ?
Mae Karen Moore wedi bod ym Mharc Borras am gyfnod tebyg o amser a bu hi'n ddisgybl yno hefyd.
"Mae 'na awyrgylch gret ym Mharc Eirias ac mae'n dda ein bod ni'n chwarae un gem yno'r un noswaith a'r tim Dan 20."
Heddiw byddant yn herio''r Cornish Pirates ym Mharc Pandy yn y rownd gynderfynol ar 'l curo Llanelli yn rownd yr wyth olaf.
Clwb Rygbi: Gleision v Glasgow S4C, 7.15pm Bydd Clwb Rygbi ym Mharc yr Arfau heno wrth i Gleision Caerdydd groesawu Glasgow Warriors i'r brifddinas.
Mae'r prawf cynta' o'r gyfres tri phrawf yn cael ei gynnal ym Mharc Eden ddydd Sadwrn, 24 Mehefin a'r noson gynt, fe fydd yr arwr rygbi Jonathan Davies a llond pac o westeion yn edrych ymlaen at y gem fawr gyda llond cae o hwyl.
(Noder: Mae'n costio pounds 4 i barcio ym Mharc Padarn drwy''r dydd tl cyffredinol yn holl feysydd parcio Llanberis) Gweithdai pellach yn Llanberis: Dydd Sul 22 Ebrill, 1yh - 4.30yh, a dydd Sadwrn 19 Mai, 1yh - 4.30yh Canolfan Eirianfa, Factory Place, Dinbych: Dydd Sadwrn 31 Mawrth, 1.30pm - 5pm; dydd Sadwrn 12 Mai, 1.30pm - 5pm; dydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2012, 1.30pm - 5pm Cyswllt Dinbych: terry@sesiwn.org.uk Am wybodaeth bellach cysylltwch : catrin@sesiwn.org.uk 01286) 831344 www.clera.org / www.sesiwn.org.uk
Mae'r prawf cynta' o'r gyfres tri phrawf yn cael ei gynnal ym Mharc Eden ddydd Sadwrn, Mehefin 24 a'r noson gynt, fe fydd yr arwr rygbi Jonathan Davies a llond pac o westeion yn edrych ymlaen at y gem fawr gyda llond cae o hwyl.
Mae'r daith yn cychwyn ym Mharc Eirias Bae Colwyn ac yn gorffen yn Llandudno gan ddilyn cwrs caled sy'n cynnwys cymalau yng Nglannau Dyfrdwy, Bryniau Clwyd, coedwigoedd Dyfi yng Nghanolbarth Cymru a thros y ffin yn Swydd Gaer.
Enillodd Gary Speed ei gap rhyngwladol cyntaf yn erbyn yr union wrthwynebwyr ym mis Mai 1990 ym Mharc Ninian, yng nghysgod lleoliad y gem heno.
I baratoi ar gyfer y daith, bydd y garfan yn cynnal sesiynau hyfforddi ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn, ac ar ddiwedd eu hymweliad a'r Gogledd byddan nhw'n herio enillwyr y Cwpan Cenedlaethol eleni, sef RGC.
Mae'r cyfan yn dechrau gyda'r ornest rhwng y Gleision a Chaeredin ym Mharc yr Arfau BT Sport heno.
Ym Mharc Cenedlaethol Cilarne, mae''n dilyn ceirw coch sy''n unigryw i'r Ynys Werdd.