MHEN

AcronymDefinition
MHENMalawi Health Equity Network (Lilongwe, Malawi)
MHENMilitary Home Educators Network (Oahu, HI)
MHENMental Health Employment Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Ydw i'n estyn yn rhy bell fel hyn?" "Ydi hi'n iawn i mi neud hyn?" Dwi'n siwr bod y staff yn chwerthin am fy mhen i.
A weithiau bydd ambell bluen o'r eryr yn hedfan uwch fy mhen.
Arferiad diddorol efallai, arwyddocaol i bobl bryd hynny yn sicr (lle bydd yr Haul ym machlud efallai?), a dim fel y byddaf bob amser yn tynnu coes ym Mhen Llyen fod hyn yn hen arferiad o bobl ddim yn golchi eu llestri.
"Yn byw ym Mhen Llyn, dwi bob amser yn agos at y mor, dau funud o'r ty bob ffordd a dwi ar y traeth.
Mae''r rhaglen yn dilyn y cynllun rhwng Ysgol Gynradd Nefyn ym Mhen Llyen ac Academi Spurgeons Nairobi, fydd yn arwain, gobeithio, at berfformiad unigryw yn Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012.
Ac os o'n i'n cydio mewn darn o fieri a cheisio tynnu, ro'n i'n beryg o golli malans a glanio'n glewt ar fy mhen ol.
Nid dyma'r tro cyntaf i mi weld rhywbeth fel hyn yn Mhen Llyn, mae yma gymuned sydd yn fyw ac sydd yn fodlon mentro allan.
Cewch hefyd weld y Derwyddun ar ei newydd wedd, a bloeddiwch eich ymateb pan ofynnir 'A oes hedd?' Yn Neuadd Ysgol David Hughes, am ddau o'r gloch y pnawn, cyhoeddir cynnal Gwyl y Llys mhen deuddeng mis yn llawn '.
Ac er bod gan Gethin lawer o deimladau ansicr am ei dad, mae llygedyn o obaith iddynt ym mhen draw'r twnnel.
Dwi'n cofio camu ymlaen am y tro cyntaf gyda gwisg ar gyfer golygfa carnifal ac ro'n i fod i wisgo bandana am fy mhen. Ond fe gwympodd y bandana gan ddangos y cap tynn oedd gen i oddi tano ac roeddwn i'n edrych fel taswn i'n gwisgo powlen am fy mhen!" medd y perfformiwr o Lanrhaeadr, Dinbych.
Yn ei gardd ei hun ym Mhen Llyn, mae Meinir yn derbyn tips gan y ffotograffydd Sioned Birchall ar sut i adlewyrchu'r bywyd gwyllt a'r planhigion yn yr ardd yn y ffordd orau bosib ar gamera.
A Wel mae o'n hapus ei fod o'n cael cyfle i ddangos ei ddoniau o'r diwedd, ac yn cael mwy o her nag yr oedd o ym Mhen y Cei.