MHOB

AcronymDefinition
MHOBMind Her Own Business
MHOBMind His Own Business
MHOBMany Hearts One Beat
MHOBMind Her Own Beeswax
MHOBMind His Own Beeswax
References in periodicals archive ?
Yn nhyb Cymdeithas yr Iaith, ni fydd y llwybr cul presennol yn fodd o ryddhau ac ehangu'r defnydd o'r Gymraeg, gan roi'r hawl i bobl ei ddefnyddio ym mhob agwedd o fywyd.
Mae'r fyddin ym mhob twll a chornel o'r ysgol, problemau ymhlith y staff ac i goroni'r cyfan, mae yna ergyd fawr i baratoadau'r sioe gerdd Blod.
Ym mhob rhaglen bydd Aled yn ymweld a thair gardd, a'r tro hwn mae'n ymweld a gerddi Stifyn Parri a David Parry-Steer yng Nghaerdydd, Huw Richards yn Nhregaron a Richard a Sally Morris yn Aberhonddu.
Bydd camerau Heno ym Mhrifysgol Glyndwr, Wrecsam yn ffilmio rhan o'r cymal cyntaf mewn digwyddiad sy'n para tridiau a hynny ym mhob cwr o Gymru.
Mae lle i'r brotest a'r placard ym mhob cymdeithas iach wrth gwrs, ond nid hynny yw prif angen y Gymraeg o hyn ymlaen, ond cyd-ymdrech barhaus ar sail profiad a ffeithiau a'r gallu i wynebu'r byd fel y mae.
CAFODD y Ddraig Goch ei gweld ym mhob cornel o'r byd yn ystod 2018 wrth i ser chwaraeon Cymru gynrychioli'r genedl gydag angerdd, cymeriad a chryn dipyn o lwyddiant.
Mae gwaith celf Mary Lloyd Jones ac artistiaid eraill i'w gweld ym mhob twll a chornel ac mae wedi casglu llestri gwreiddiol Nantgarw ac Abertawe dros y blynyddoedd.
Mae Diarmuid yn sn fel roedd gwneud croesau brwyn yn digwydd ym mhob ysgol a thye pan oedd ef yn blentyn yn yr Iwerddon ac y byddai'r groes yn cael ei rhoi uwchben y drws neu uwchben y pentan yn arwydd bod trais y byd wedi gorffen a goleuni a gobaith y gwanwyn o fewn cyrraedd.
Y tro hwn, mae e'n edrych ar un o'r elfennau hanfodol ym mhob rhaglen, sef "cymeriadau" - yn enwedig rhaglenni ffermio.
Ym mhob rhaglen bydd un person sy'n chwilio am gymar yn mynd i fwyty rhamantus lle mae Nain yn rhan o'r det.
Pam na phrynwch chi'r rhai dwyieithog sydd ar gael ym mhob Swydfa Bost yng Nghymru?
Mae'r gyfres yn cynnwys pedair rownd gychwynnol, dwy rownd gynderfynol ac yna'r rownd derfynol, gyda phedwar person yn brwydro ym mhob rhaglen am y cyfle i gystadlu yn y rownd gynderfynol.