MOCNA

AcronymDefinition
MOCNAMetropolitan Owners Club of North America
References in periodicals archive ?
Kwk jas-mos branch in jastrzebie zdrj: Part i: Provision of maintenance services of the mining plant on the surface - service of the 110 kv station with 6 kv "slaba" and "mocna" switching stations together with the associated installations.
Mocna strona badan jest liczebnosc badanej grupy i jej homogenicznosc ze wzgledu na wiek i styl zycia, natomiast slaba strona pracy jest stosunkowo nieliczna grupa osob z prawidlowa postawa.
pfivozujice stare historie a kroniky, kterak pro nesvornost velika, mocna i bohata mesta i kralovstv' k zkaze i k zahynut' jsou pfichazela'.