MODD


Also found in: Financial.
AcronymDefinition
MODDMode Description
MODDMilitary Order of Devil Dogs (US Marine Corps organization)
MODDMicrosoft Office Document Designer (software)
MODDMagneto Optical Disk Drive
MODDMultiple Output Decision Diagram (computing)
MODDMean of Daily Difference (blood glucose)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Darnau barn neu erthyglau wedi hanfon ato a geir ar Nation.Cymru, sydd nawr yn derbyn rhywfaint o gefnogaeth ariannol gan Cyngor Llyfrau Cymru, ac mae'r wefan yn dangos beth sydd modd ei wneud gydag ychydig iawn o nawdd.
The crash on the A6024 Woodhead Road near the junction of Modd Lane ANDY CATCHPOOL
Does dim modd blaenoriaethu na gwahaniaethu achos mae'r ddau faes yn rhan o'r clytwaith ddiwylliannol yma yng Nghymru.
Yn 2014, cafodd 38 miliwn o oedolion (76%) ym Mhrydain Fawr fynediad i'r rhyngrwyd bob dydd sef 21 miliwn yn fwy nag yn ystod 2006 pan gychwynnwyd y cofnodion y mae modd eu cymharu yn uniongyrchol (ONS 2014).
When Saturday comes Mr Modd, from Wolverhampton, steps back four hundred years to the smoke and roar of the muddy battlefield, serving the cause of Charles I.
Cymerodd hi flynyddoedd i sicrhau fod modd prynu e-lyfrau Cymraeg ar eu gwefan, gyda'r cwmni am gyfnod hir yn gwrthod derbyn bod modd gwerthu cynnwys yn yr iaith ryfedd hon.
I'r diben hwnnw, mae ein busnes yn syml: cofio ein bod yn bodoli i helpu pobl i wireddu eu breuddwydion ond peidio byth ag anghofio bod angen i ni fod yn fasnachol graff i sicrhau bod modd i ni barhau i wneud hyn.
A Yorkshire Water spokesperson said: "We were made aware of sewage spilling into Modd Lane in Holmfirth last weekend and visited the area the next day to carry out some tests so we could try to understand the cause.
Am y tro cyntaf hefyd, bydd modd i wylwyr teledu di-Gymraeg fwynhau sylwebaeth Saesneg yn ystod cystadlaethau stoc yr anifeiliaid.
Ond mae'r modd y mae'r straeon wedi'u cydblethu'n rhoi dyfnder arbennig i'r gyfrol, gan danlinellu'r creulondeb oedd i'w weld yn drwch dan drefn y Natsiaid.
Mae ein taith gyflym iawn wedi cychwyn ac mae eisoes modd i ni weld y manteision.