MR MRS LAMB

AcronymDefinition
MR MRS LAMBMurder, Rape, Manslaughter, Robbery, Sodomy, Larceny, Arson, Mayhem, Burglary (felonies mnemonic)