MRON

AcronymDefinition
MRONMariner Resource Opportunities Network (economic development board; Canada)
MRONMedieval Recreationist of Nevada, Inc.
References in periodicals archive ?
Driver D Wilfred Jones, Llanfachreth O'r Frwydr Melus ydyw troi meddyliau Am hen fryniau Cymru lan Melus meddwl am nosweithiau Canu emyn wrth y tan Meddwl am yr hen aelwydydd Ddefry hiraeth yn fy mron Yma nid oes seiniau telyn Ond gofidiau'r ddaear hon.
Dwi angen cwmni pobl eraill (neu wydraid o win) i gofio'r darn canol, ond mae o yno yn rhywle, a dwi'n bendant yn cofio'r diwedd: Ac mi glywaf grafangau Cymru'n dirdynnu fy mron.
Adwaen wyf y frn a'r wennol, Y Gylfinhir a'r deryn to, A'r gornchwiglen fach helbulus Fry eheda uwch y fro; Mae eu nodau'n hawdd eu deall Nodau'n ysgafnhau fy mron Nodau'n dwyn adgofion melys Pan ar fryniau Macedon'.
y mae yn amhosibl ym mron iddo, pan yn teithio gydag agerlong, neu ffordd haiarn, gael digon o ager..."
Dwi'n cael pwniad yn fy mron "Callia, pam ti'n chwerthin, mae hyn yn wrthdystiad o ddifri" a dyma fi'n deffro o'm mreuddwyd.
Ond wedi son am rai o erchyllterau ein cyfnod a cheisio deall beth achosodd i Fritzl fod mor ddieflig a beth sydd ynperi'r fathparanoia ym mron y junta yn Burma yr wyf eisiau crybwyll rhywbeth neis.
Sach arall ar fy mron, ac amryfal fagiau llaw yn gorlifo.
Bedair blynedd yn ddiweddarach, fe ddarganfyddais i lwmp ar y mron ac fe ddois i wyneb-yn-wyneb a'r ofn dirdynnol aethmam drwyddo.
Nid bwydlen a'm cyfarchodd pan eisteddes i lawr wrth y bwrdd ond plat arian mawr wedi ei ddwyn ger fy mron imi gael dewis fy mhryd.