MWCOG

AcronymDefinition
MWCOGMetropolitan Washington (DC) Council of Governments
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
forecasting that takes place within MWCOG, but such forecasting merely
He communicated the county's commitment to MWCOG's regional telework goal through e-mail to all employees and in a series of employee briefings held in December 2001.
Yn ystod ac ar ol y rhyfel, roedd llawer o gasglu ar y mwcog er mwyn gwneud y 'rose hip syrup', a hynny am eu bod nhw'n llawn fitamin C.
Y diwrnod o'r blaen mi welais fwa godidog o'r mwcog coch - egroes, afalau'r bwci, bochgoch a crawel bwci ydi enwau eraill arnyn nhw, neu ella eich bod yn fwy cyfarwydd a'u galw'n 'rose hips'.
Mae 'na nifer o rai eraill hefyd fel yr eithin a'r banadl er mwyn cael y lliwiau melyn llachar a'r rhosyn gwyllt i gael blodau pinc godidog ym Mehefin a'r mwcog neu'r egroes coch yn yr hydref.
Y mwcog neu'r egroes yn goch llachar, aeron y gwyddfid yn glystyrau coch, deniadol ac yn amlach na pheidio mae blodau'r gwyddfid i'w gweld hefyd.
Mae llus a mwyar duon yn siwr o fod yn ffefrynnau, ac am wn i fod digon o gasglu hefyd ar eirin perthi (neu eirin tagu), mwcog (egroes neu bochgoch) a madarch yn eu tymor.
Mae lliw glasddu yr eirin perthi neu'r eirin tagu i'w gweld ar y ddraenen ddu ac mae'r mwcog neu'r egroes hwythau'n goch llachar iawn ar y gwr ychoedd.
Ymhobman hefyd roedd y mwcog - sef ffrwyth y rhosyn gwyllt yn harddu'r gwrychoedd a'r perthi.
Roedd yna dorri mawn yn digwydd ar y gors ar un cyfnod ac roedd gan ffermydd fel Cae Leci, Tal y Llyn a Bryn Mwcog yr hawl i dorri mawn ar y yma.