MWY

AcronymDefinition
MWYMe Without You (band)
MWYModified Wadowsky-Yee (legionella research)
References in periodicals archive ?
Ymysg y danteithion llengar ar Mwy o'r Babell Len bydd "Trydar Mewn Trawiadau", sgwrs rhwng Llion Jones ac Angharad Price yn trafod her y bardd Llion Jones am grynhoi ei hynt a'i helynt ar Twitter mewn cynghanedd yn unig.
"Petai o wedi bod yn fardd neu'n awdur o fri, byddai mwy o sylw wedi cael ei roi iddo, falla.
For the first time in its history, BBC Radio Cymru will offer a choice of listening with a lively breakfast show on BBC Radio Cymru Mwy. The daily news programme, Post Cyntaf, followed by the Aled Hughes Programme will continue on BBC Radio Cymru.
Mwy brawychus oedd agweddau rhai o'r TorIaid a oedd am weld y gosb eithaf yn dychwelyd.
A thra bo nhw'n gweud yn Llundain bo' chi fyth mwy na chwe throedfedd i ffwrdd o lygoden fawr, yng Nghymru chi fyth mwy na llathen o ffarmwr."
Nid yw cyfryngau cymdeithasol yn rhoi'r un cyfle i gyfathrebu hyrwyddo cynnyrch mor amlwg; mae'n llawer mwy cynnil na hynny.
Ac o ran gofyn i bobl a ydyn nhw'n dymuno cael mwy o aelodau i'w cynrychioli, man a man gofyn i bobl a ydyn nhw ishe "root canal surgery", ys dywed Carolyn.
Bydd yr amddiffynwr Stoke City, sydd a 83 cap dros ei wlad, yn siarad yn onest ac yn ddidwyll am ei yrfa clwb a rhyngwladol wrth i'r gyfres newydd o Mwy o Sgorio gychwyn Nos Fercher 9 Ionawr.
Efallai fod yn well gennych ddarllen cylchgronau - os felly mae gennym wasanaeth e-gronau am ddim ar hyd a lled Cymru - gyda thros 270 o'r prif deitlau sy'n cynnwys Hello!, Good Housekeeping, Amateur Photographer, Cycling Weekly, a llawer mwy.
Mae''r amrywiaeth yn anhygoel, ond yn fwy na hynna, mae''r amrywiaeth o grwpiau profiadol a grwpiau mwy ifanc ac amgen yn rhywbeth dwi'n edrych ymlaen ato fo'n fawr.
Gyda'n gilydd gallwn ni adeiladu dyfodol mwy disglair, gyda mwy o sgiliau, i Gymru.
Oes, mae angen bach mwy o synnwyr wrth ddatblygu twristiaeth, hyd yn oed os yw pobl yn ymbleseru mewn ciwio.