MWYA

AcronymDefinition
MWYAMinister Where You Are
References in periodicals archive ?
Yng ngeiriau Meic, "Y rheswm esh i ati i sgwennu am y pwnc penodol yma ydi hyn: O'r holl bethau all ein lladd - ac fel dywedodd yr Americanwr adnabyddus, Anthony Hopkins unwaith, 'nobody gets out of this alive'; - yn bersonol, colli dy gof ydi'r cyflwr sy'n codi mwya' o ofn arna'i."
Meddai Bryn Fon, "Dydy rhywun ddim yn ystyried bod symud ty yy yn un o'r pethau mwya' ti'n gallu ei wneud.
Un o'r straeon mwya trist oedd hanes Dennie o Birmingham.
Hyd yn oed lle mae mentrau twristaidd yn creu incwm, mae yna beryg mawr mai llifo oddi yma y bydd yr arian mwya' - mae pwy sy'n berchen ar y mentrau'n allweddol.
Er gwaetha'r ffaith mai'r 100m sy'n cael y sylw mwya, mae'n llawer gwell gen i'r 200m am y rheswm syml ei fod yn para'n hirach - mwy o amser i weld y prydferthwch o rywun yn rhedeg mor anhygoel o gyflym.
Y Wal: Cyprus S4C, 8pm Mae taith Ffion Dafis o gwmpas rhai o waliau mwya' eiconig y byd yn parhau.
Dwi'n eitha siwr mai pobl leol yw'r troseddwyr mwya a deud y gwir.
Ond y noson ganlynol, ges innau gymysgu efo'r mawrion a phrofi un o'r nosweithiau mwya gwefreiddiol i mi eu profi erioed.
Yn y rhaglen bwerus hon byddwn yn ymweld ag un o ffiniau mwya' peryglus y byd rhwng Gogledd a De Corea.
Dwi'n eitha siwr mai gwragedd fferm tua 40-55 o rywle fel Dyffryn Conwy fyddai'r rhai mwya diogel a dynion di-briod 20-30 oed o Sir Fon, Bangor a Thregaron sy'n chwarae pel-droed bob dydd Sadwrn fyddai'r rhai mwy peryglus.
Disgrifiodd Phil Stead ddiwrnod y gem yn Aarhus yn erbyn Denmarc fel un o'r perfformiadau mwya meddw gan gefnogwyr Cymru erioed.
Alla i ddim credu y gallai hyd yn oed y ffan pel-droed mwya unllygeidiog fethu a chyfadde bod y gem rhwng De Affrica a Siapan wedi bod yn rhyfeddol.