MYD

AcronymDefinition
MYDMAS (Muslim American Society) Youth Division
MYDMinistry of Youth Development (New Zealand)
MYDManhattan Young Democrats (New York, NY)
MYDMourne Young Defenders (flute band from Northern Ireland)
MYDMake Your Day (school citizenship program)
MYDMysterious Yanick D (French webzine)
MYDMoss Yaw Design (Aliso Viejo, CA)
MYDMember of the Youth Development Association (UK)
References in periodicals archive ?
Ac mae Nigel a Lowri Morgan yn trafod pwysigrwydd iechyd meddwl yn ogystal a ffitrwydd corfforol wrth gyrraedd yr uchelfannau ym myd y campau.
There was no fungal contamination in MYD accession except in storage of endosperm disc in plastic bags at 10 [+ or -] 2[degrees]C for 5 days procedure.
On appeal, MYD Marine argued that the transfer of the suit against Lauderdale Marine was inequitable because the amount of damages sought from Lauderdale Marine was "substantially greater" than the balance owed to Donovan on the judgment.
cTnI results for the 3 groups and for a combined CAD and/or MyD group are shown in Fig.
Dyna ichi Ceridwen Peris wedyn neu Morfudd Eryri i enwi dwy olygydd a bardd ond carwn enwi rhai eraill ym myd diwylliant a aeth o'r byd hwn heb fawr o gydnabyddiaeth.
99FM's MYD Journal is a collection of inspiring Namibian stories that were shared on the MYD Show or in MYD articles in the first year of this celebration of our collective ability to master our own destinies.
Yn raddol fach, felly, roedd gwahanol liwiau'n esblygu ym myd natur, ond nid bob lliw.
Ac os yw'r stori ym myd pel-droed yn un pryderus, mi allai datgeliadau am gamddefnyddio cyffuriau ym myd rygbi yn fwy pryderus i ni yng Nghymru.
Pa well na dychymyg ac arferiad gwerinol i ddysgu parch i blentyn at hyd yn oed y gwrthrychau lleiaf ym myd natur, ac er eu ffurfiau, lliwiau, weithiau'n dra anghynnes, dichon fod natur wedi trefnu lle ac amcan i bopeth?
YN dilyn llwyddiant rhaglen Gari Wyn ar Radio Cymru am fusnes a'r Gymraeg, oes lle am raglen yn benodol am ddefnydd o'r Gymraeg ym myd busnes ar S4C?
Rydym wedi sicrhau beirniad sef Eirian Jones, Carrog - un sydd fel y gwyddoch a diddordeb mawr ym myd y ddrama.