MYND

AcronymDefinition
MYNDManitoba Young New Democrats (Winnipeg, Manitoba, Canada)
References in periodicals archive ?
Ma' fe'n anrhydedd cael mynd unwaith, ond mae cael mynd nol am yr eildro yn beth arall!" Yn nwylo'r tri beirniad anrhydeddus mae'r dewis o ba un o'r 10 gwlad fydd yn dychwelyd adre' gyda theitl Cor Eurovision 2019.
Mynd said adding HomeUnion's capabilities to the Mynd platform solidifies its position in the small residential real estate investment business.
Sickle cell treatment company Emmaus Life Sciences Inc confirmed on Wednesday that it has completed its merger with MYnd Analytics Inc.
The Long Mynd offers walking routes for all abilities and time scales, so visitors can chose to go on a short walk up to the reservoir or take a longer trek to the highest point on the hill and back.
Y bws yn llawn plant yn mynd i Drefriw i gyd yn Siarad Saesneg, a mor Gymraeg oedd Llanrwst a Threfriw ar un adeg.Neis i ddweud hyn wrth rhyw ddyn oeddwn yn eistedd ar y bws hefo fo, a dyna fo yn dweud wrthyf fi mai'r Saesneg oeddan nhw yn dysgu i'r plant yn ysgolion Llanrwst rwan.
Ro'n i'n mynd i yrru siec ar gyfer penwythnos aduniad ein teulu anferthol ni yng Nglan-llyn ond mae fy chwaer newydd ffonio i ddeud eu bod nhw wedi gneud smonach ac mi fyddan nhw'n Llundain a ddim yn siwr os fyddan nhw'n l mewn pryd felly dwi'm yn gwybod be dwi'n mynd i neud rwan.
The entertainment categories curated on Mynd at launch are Games, TV/Film, Book and Music apps with eBooks and Digital Music on the way.
The acquisition of Mynd, a provider of systems, services, sourcing and e-business solutions to the global insurance and related financial services industries, enhances CSC's ability to service its clients in those industries.
A spokeswoman for the Midlands Gliding Centre at Long Mynd said: "The accident happened during an otherwise normal landing procedure.
25 July 2019 - US-based sickle cell disease treatment specialist Emmaus Life Sciences, Inc and MYnd Analytics, Inc.
"Cewch ambell gip ar broblemau cyfoes - mewnfudo, diffyg swyddi, cost tai, gwleidyddion, newid hinsawdd, crim egs yn mynd yn llai bob gafael, hyn oll a mwy.
Yn 315 cilomedr o hyd, mae'n mynd drwy bob cadwyn o Eryri, cyn ymlwybro drwy Gwm Elan tuag at Fannau Brycheiniog, a chyrraedd ei therfyn yn Sir Gaerfyrddin.