MYW


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
MYWMind Your Words
MYWMennonite Your Way
MYWMove Your World
MYWMaendeleo Ya Wanawake
MYWModified Yule Walker (algorithm)
MYWMontgomery Youth Works (various locations)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Un claro ejemplo de como se construyen dichas fronteras se aprecia en la macrohistoria (que mencionamos al inicio del articulo, compuesta por los capitulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12) (11) en la que Betty debe decidir, en torno a una serie de valores, el lugar al que quiere pertenecer, entre la revista Mode (que preside Daniel Meade) y la revista MYW (que preside Sofia Reyes).
Mi fu 'na gryn dipyn o chwerthin drannoeth hefyd, a phigo dyn i fyny ar y ffordd ( Rich, gwr Tegwen, Cyfarwyddwr MYW) oedd newydd feicio i lawr o Lynllifon i'n cyfarfod yng Nghoed y Brenin.
Do'n i erioed yn fy myw wedi clywed y gair o'r blaen felly mi wnes i holi'r ystyr.
Mae 'na rai sy'n talu cannoedd, miloedd hyd yn oed am fagiau Louis Vuitton (bu raid i mi gwglo sillafiad hwnna) ond welais i rioed fagiau mor hyll yn fy myw.
nted myw by Susan William-Ellis, the daughter of Clough, in the 80s.
Chlywes i rioed y fath rwtsh cyfloglyd, sarhaus yn fy myw. Halogi?
Yn fy myw, fedrai i ddim deall apel paffio na deall ychwaith pam y byddai dau berson am geisio pwnio ei gilydd nes bod un ohonynt yn ei hyd ar lawr heb allu codi i'r dyfarnwr sydd uwch ei ben yn cyfrif i fyny at 10.
Ond mae gwell i ddod gan Sin (tud 152), "aeth Rhys wedyn drwy ei gyfnod 'blin' fel petae, yn herian pawb a phopeth, a fedrwn i yn fy myw a chysoni'r person annwyl, afieithus y bm yn ffrindie efo fo dros y blynyddoedd a'r pync ifanc cecrus oedd mor uchel ei gloch ar y teledu a'r radio".
Os ydi oen bach cynta'r flwyddyn yn edrych ym myw llygaid rhywun fod hynny'n siwr o ddwad a lwc dda i'r unigolyn hwnnw.
Er i sawl cyfaill ddangos y llyfrau amrywiol sydd ar gael, ar fy myw, fentrwn i ddim tynnu'r rhain, rhag ofn.
Ond, mi lwyddais i dyfu ciwcymbar am y tro cynta yn fy myw, ac er ei bod hi fymryn yn felyn, roedd hi'n hir a thrwchus, a ges i ail!
She edited the collections of stories, Ar Fy Myw and Storau'r Troad and the poem collection, Cerddi'r Cymoedd, and she also worked with Professor M Wynn Thomas, editing J Kitchener Davies: detholiad o'i waith, a complete collection of her father's works.