MERD


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to MERD: Mers, Mercedes Benz, MRED
AcronymDefinition
MERDMangrove Ecosystem Research Division (Vietnam National University)
MERDMarxism and Education: Renewing Dialogues (seminar series)
MERDMinimum Eligible Release Date (corrections)
MERDMine Emergency Responsiveness Development
References in periodicals archive ?
proposed the mechanical features for a MERD, including the radial force, wall apposition, conformability, and Gator backing (Gator backing describes a stent's tendency to flair its struts outward, forming protrusions, when the stent is placed around a bend) and carried out experimental tests [3].
"Mine rescue teams will now be able to communicate directly with the surface command center and have explorations mapped in real time," Main said in April following the Harvey MERD event.
Wrth sgwrsio am ei ddychweliad i Gymru a phwysigrwydd ei hiaith a'i diwylliant iddo, mae Merd yn sn am ei bryder am sefyllfa ddarlledu Cymraeg heddiw.
Urosek also said that it is working to plan an exercise at a metal/nonmetal mine at some point this year as it schedules additional coal MERDs.
Ond os ydw i'n iawn, bachgen o Danygrisiau ydy Merd.
Roedd gwrando arni'n siarad a chanu'r delyn wedi taro rhyw fotwm dwfn ynof fi, roedd gwrando ar Merd wedi dwysau'r teimlad.
Ira MERD or mock event is staged, the command center is usually housed in a building located about 100 ft from the mine portal.
Roedd o wedi brolio am y corn hwn gyhyd fel yr addawodd Merd y cyfansoddai gn arbennig i anfarwoli''r offeryn.
Arch Coal, Inc., the Mine Safety and Health Administration (MSHA) and the Virginia Department of Mines Minerals and Energy recently conducted a mine emergency response drill (MERD) at the Pine Branch mine in Wise County, Va.
Yn ystod y cyfweliad, mae'r Dr Edwards, neu Merd fel y mae'n cael ei adnabod, yn sn am ddylanwadau ei blentyndod yn Nhanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, ei safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a'i gyfnod yn gweithio fel darlithydd yn yr Unol Daleithiau yn y 50au.
Ond mae'n debyg mai dewis y rhan fwyaf ohonom fyddai'r gwer hynaws 'r llais addfwyn - Dr Meredydd Evans - Merd.
Merd oedd prif gyfansoddwr y Triawd, ond yn gwbl nodweddiadol o'i natur ddiymhongar defnyddiodd linell o Hen Bictiwrs Bach y Borth gan Robin Williams, i danlinellu'r pwynt, gan ddyfynnu'r llinell "ac ma' tye ni am fynd i'r matinee..."