MoWLD

AcronymDefinition
MoWLDMinistry of Water and Livestock Development (Government of Tanzania)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in classic literature ?
The mowld o' the churchyard don't hold any that the folk shrink away from, more.'
Cawn lwyth o fanylion am y drafodaeth y tu cefn i glymblaid yr Enfys yn y Cynulliad - ond dim gresynu mai'r hyn a ddigwyddodd oedd camu'n ol o gyfle hanesyddol i dorri mowld undonog ein gwleidyddiaeth ni.
Roedd pob potel yn cael ei gwneud mewn mowld sengl gan grefftwyr gyda balchder yn eu gwaith.
I'r graddau ei fod yntau hefyd yn hoff o gael dweud ei ddweud, gesyd Dafydd Hywel ei hun yn yr un mowld a'r cymeriad crintachlyd hwnnw a bortreadwyd gan Warren Mitchell.