MOVSB

(redirected from Move String Byte)
AcronymDefinition
MOVSBMove String Byte