NAAMS


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
NAAMSNorth American Automotive Metric Standard
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Sommige slawe het die naam van die eienaar ontvang.
Die slaaf sou dikwels vind dat die huishoudelike diere, byvoorbeeld die hond, dieselfde naam dra, 'n duidelike voorbeeld van demoralisering (Shell, "Cape Slave Naming").
Naam en identiteit, soos uit die bogenoemde bespreking blyk, is onlosmaaklik verbind.
Die gevolgtrekking is dat naam die kern van identiteit vorm en dat die stroping van 'n naam die uitwissing/vernietiging van herkoms en dus oorspronklike identiteit tot gevolg het.
Eerstens is daar beduidende verskille by die Sothorespondentegroep gevind ten opsigte van die groter proporsie (87%) wat gelukkig is met die FS-responskategorie in vergelyking met 'n kleiner proporsie (72%) wat "baie tevrede" is met die slegs Engelse provinsiale naam op die nommerplaat (p = 0,0016).
Hierdie groep is nie uitgesproke ten gunste van, of teen die voile provinsiale naam nie.
Die oorweldigende tendens onder die Afrikaanse respondentegroep is dat die voile provinsiale naam "glad nie" moet verskyn nie.
Die uitsondering hierop kom voor by hulle menings oor die vertoonde Engelse provinsiale naam, waar daar 'n groter neiging tot neutraliteit onder die betrokke respondente voorkom (vgl.
Daar bestaan by albei groepe 'n relatief groter gevoeligheid rondom die Engelstalige provinsiale naam as taalsigbaarheidsitem as rondom die Engelstalige provinsiale registrasiemerk.
Enersyds moet aanvaar word dat teen 2002 die vertoon van die provinsiale registrasiemerk al as konvensie gevestig geraak het en dat die vertoon van die provinsiale naam nog 'n nuutjie was.
Voorts moet ook in gedagte gehou word dat as leksikale item die provinsiale naam kennelik meer deursigtig as die provinsiale registrasiemerk is.