NAARS

AcronymDefinition
NAARSNational Automated Accounting Research System
NAARSNorth Arkansas Amateur Radio Society
NAARSNorthern Alberta Aquatic Rescue Society (Canada)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A similar pattern emerged for the NAARS sample, although some representation of installment sales is apparent on the receivable side of transactions.
National Automated Accounting Research System (NAARS), maintained by the AICPA.
Die titel van Van den Broeck se roman Terug naar Walden (2009) herinner verder aan die titel van die Nederlandse outeur Jan Wolkers se roman Terug naar Oegsgeest (1965), 'n afrekening met 'n streng Calvinistiese jeugwereld in samehang met 'n kapitalistiese waardestelsel.
Die artikel fokus ook op die spanning tussen die globale en die lokale in Terug naar Walden en bied uiteindelik 'n kritiese blik op Van den Broeck se poging om in sy roman die artikulasie van die lokale landelike omgewing met die stadsomgewing as die sentrum van ekonomiese en politieke mag uit te lig.
Die hoofkarakter in Terug naar Walden, Ruler Marsh, is die rykste man in die wereld wat doelbewus die aandelebeurse laat tuimel in 'n wraaksugtige aanslag op die kapitalistiese sisteem wat dekades vantevore sy ouers finansieel vernietig en tot hul selfmoord aanleiding gegee het.
Ten eerste kent Coetzee de Nederlandse taal, misschien niet zo goed als menig extramuraal neerlandicus, (2) maar goed genoeg om te lezen en te communiceren; Nederlandse vertalers stuurden naar hem brieven in het Nederlands en niet in het Engels en een bewijs in beeld en klank voor zijn taalvaardigheid levert het weer eens om andere redenen mislukte VPRO-interview door Wim Kayzer o.t.
Coetzee ertoe hebben kunnen brengen om in 1976 Een nagelaten bekentenis naar het Engels te vertalen?
Kijk eens naar Termeer, kijk even naar Emants, kijk eens even naar Coetzee.
Ten derde moest de wending naar het eigene, naar de wortels, houvast bieden bij de overgang naar de moderniteit, waarin--door verstedelijking en industrialisatie --oude samenlevingsverbanden uiteengescheurd werden en vertrouwde tradities niet meer bleken te werken.
Maar anderzijds was het ook een reactie op de crisis die werd teweeggebracht door de overgang naar de moderniteit.
De vraag waarom een jonge hedendaagse auteur belangstelling heeft voor missionarissen en waarom zo'n stuk zozeer omarmd wordt door het publiek als nu gebeurd is, vormt de aanleiding voor een zoektocht naar de rol van de missie in de Vlaamse literatuur over Congo.
Op zoek naar een voorlopig antwoord op deze vraag wordt hink-stap-sprong een tocht door de tijd gemaakt langs verschillende Vlaamse Congoteksten.