NAITA

AcronymDefinition
NAITANational Apprentice and Industrial Training Authority (Sri Lanka)
NAITANorth Alabama International Trade Association (est. 1983; Huntsville, AL)
NAITANational Association of Independent Travel Agents
NAITANorth American Indian Tennis Association
References in periodicals archive ?
Maist kuni augustini purskas Asama vulkaan Jaapanis (3) ja Euroopas naitas oma elujoudu, tosi kull, vaikese purskega, Vesuuv.
HRRAC officials had already talked with organizations like Cato (Cebu Association of Travel Operators) and Naitas (National Association of Independent Travel Agencies), the Lapu-Lapu City Tourism office through Hembler Mendoza, the Cebu Provincial government officials for some projects.
Nagu naitas esitletud uurimistoode kaik, raagivad loodusteaduslikud leiud suurtest pinnamoe muutustest 14.
Kui rahvakoosolekutel ja vallavolikogude istungitel nouti eesti oppekeelt peamiselt algkooli, naitas see rahvahulkade vaatevalja tolleaegseid piire nii emakeele funktsioonide osas kui ka avaliku huvi ulatust hariduskusimustes laiemalt.
Consul Robert Lim Joseph, Naitas chairman emeritus, said yesterday that they already presented the the DVD copy to Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr.
NSV Liidu ametlik statistika naitas ajavahemikul 1960-1965 inflatsiooniks vaid 0,6%, Venemaa majandusteadlase Gregori Hanini alternatiivne statistika aga naitas tegelikuks inflatsiooniks 2,2% ja varjatud inflatsiooniks 1,6%.
Oluline roll oli Soome TV vahendusel Noukogude Eesti kodanikeni joudnud autentsel pildilisel materjalil, mis naitas Praha tanavatel tegelikult toimuvat.
Tooliskoja peasekretar Ilmar Rebane naitas oma artiklis "40-tunniline toonadal tekstiilitoostuses" (41), et luhema tooaja noudmine on majanduslikult igati oigustatud, sest tema arvestuste kohaselt oli ajavahemikul 1929-1934 too tootlikkus tunduvalt suurenenud, kuid tooliste palkades see praktiliselt ei kajastunud.
Kui Saksamaa puhul on esile tostetud tihedat seost kabelite ehituse ja linna majandusliku joukuse vahel--nende arvukus naitas selle linna kaubavahetuse haaret ning positsiooni Hansa Liidus--, siis Tallinnas kehtib see ainult osaliselt.
Samal ajal naitas toiduainete ja tarbekaupade eksport kasvutendentsi, mis suurendas veelgi defitsiiti ning mojus negatiivselt inimeste elukvaliteedile.