NAITAS

AcronymDefinition
NAITASNational Association of Independent Travel Agencies (the Philippines)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In photo are Michael Reyes, Chapter president NAITAS (right) and Richard Hinola, PR and marketing consultant for Mr.
Inglismaa praktika naitas, et trahve hiljaksjaamise voi halva too eest maarati ikka ja jalle uhtedele ning samadele toolistele ja et distsipliini tagamisel andsid trahvimisest paremaid tulemusi tooalane valjaope ning paremad tootingimused.
Kaevandi alalt voetud nende kahe kihi proovide kuumutuskaoanaluus naitas, et moreenipealne tumedam kiht on pisut orgaanikavaesem kui kunnikiht (jn 3: C).
Apo Travel and Tours, president of the National Association of Independent Travel Agencies (NAITAS), and a member of Davao Travel Agencies Association (DTAA), the Davao Association of Tour Operators (DATO), and the Davao Regional Tourism Council (DRTC).
Rontgendifraktsioonanaluus naitas, et saadud proovidel on tetragonaalse summeetriaga perovskiidi struktuur ja need labivad puhta BT jaoks iseloomuliku faasiuleminekute jada.
Duterte said during the event organized by the National Association of Independent Travel Agencies (NAITAS) on Friday afternoon.
mail toimunud Wysoski vestlus Hitleriga naitas, et viimane soovis vahemalt sonades rahumeelseid suhteid sailitada ja lepingulisi kohustusi taita ning et tee Saksa-Poola mittekallaletungilepingule oli sellega avatud.
Uuring naitas, et Selisoo all puudub piisava paksuse ja madala filtratsiooniga voi vettpidav pinnakatte kiht, mis vaieldamatult kindlustaks soo pusimiseks vajalike hudroloogiliste tingimuste sailimise ka juhul, kui aluspohja veetaset oluliselt alandada.
Statistiline analuus naitas, et veetemperatuuri tous 1 kraadi vorra kevadel suurendas zooplanktoni arvukust keskmiselt 27%, samal ajal 1-kraadine temperatuuri langus sugisel vahendas zooplanktoni arvukust keskmiselt 9%.
USA Kongress ja ajakirjandus votsid selle kokkuleppe hasti vastu ning see naitas, et valitsus oli leidnud finants--ja kaubanduspoliitika vahel vajaliku kompromissi.
HRRAC officials had already talked with organizations like Cato (Cebu Association of Travel Operators) and Naitas (National Association of Independent Travel Agencies), the Lapu-Lapu City Tourism office through Hembler Mendoza, the Cebu Provincial government officials for some projects.
Pohjalikum analuus naitas siiski, et ka Otepaa puss voib parineda 14.