NAITE

AcronymDefinition
NAITENortheast Asia Investment and Trade Expo (China)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
ETV infosaadete peatoimetaja asetaitja Mati Narusk toi naite ETA tookvaliteedist: kui sundmus toimub hommikul kell 10.30, siis ETA edastas selle kohta mategalid toimetusse alles kell 19.26 ehk siis ajal, kui "Aktuaalse kaamera" salvestus hakkas lopule joudma.
Antud kahe omaeluloolise naite varal soovisin piltlikult seletada, kuidas taiskasvanutegi jaoks segastel aegadel vormuvad alles minapildini tousva polvkonna teadvuses moisted ja hoiakud, mille sisuni vast ei joutagi, kuid mis hakkavad aastateks kandma olulist hinnangulist koormist.
Hea naite pakub uks valiseesti ajakirjanduses sona votnud Argentinasse joudnud uuseestlane, (60) kes vastandab uusi ja vanu Uheselt poliitilise meelsuse alusel ning arendab oma motet edasi vabatahtliku ja sunniviisilise rande dihhotoomia klassikalist mustrit kasutades:
(17) Lisan siinkohal naite uhe perekonna saatusest: "Seoses Eesti okupeerimisega Noukogude voimu poolt ja seoses sojaga mobiliseeriti vanem vend (oli sunnitud, et kaitsta peret).
Taani naite puhul oli see otseselt seotud konkreetsete sojavakke kui ka tooteenistusse varvatutega.
Oldenburgide konglomeraatriik pakkus lisaks SchleswigHolsteini naol naite, kuidas jaada uhtlasi edasi Saksa-Rooma rfkkonda.
Riskitegurite arvutamiseks ja kavandatud lahenemisviisi asjakohasuse hindamiseks kasutati esitatud hupoteetilises VE naites arvutisimulatsioone.